اعلان داوطلبی پروژه تدارک و نصب یک پایه استبلایزر هوشمند ترکی

waheed

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک و نصب یک پایه استبلایزر هوشمند ترکی 900-1000 KVA یا معادل آن اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را از ویب سایت اداره تدارکات ملی (ageops.net) و یا از آمریت تدارکات ذریعه فلش بطور رایگان از تاریخ 04/10/1399 بدست آورند، آفرگشایی ساعت 10:30 بجه روز چهار شنبه 1 دلو 1399 در منزل دوم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت می گیرد، تضمین آفر 173,997 (یکصدو هفتاد و سه هزارو نه صدو نودو هفت افغانی) ضمانت بانکی از نزد داوطلبان اخذ میگردد. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.