داکتر (اناثیه )

waheed
دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۱۹:۲۶

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        داکتر (اناثیه )

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:           آمر ارتباط مامورین حل اختلافات و رسیدگی به شکایات

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشر:                 27/2/1399

تاریخ ختم:               2/3/1399

هدف وظیفه:  ارایه خدمات صحی به کارکنان وزارت عدلیه بمنظور حوصل اطمینان از صحت فزیکی و روانی کارمندان وزارت.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

  1  -ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده ارداه.

   2  -معاینه.تشخیص و تداوی مریظان اناثیه از تمام ریاست های وزارت جهت حفظ سلامتی فزیکی و روانی آنان

3  -   ارایه مشوره ها و توصیه های طبی لازم برای مریضان بمنظور حمایه روانی آنان

 4 -  ارجاع کارکنان دارای امراض شدید به مراکز صحی و داکتران متخصص خارج از وزارت در صورت لزوم(بمنظور ارایه خدمات شفاخانه یی)

5-    رهنمای و تفهیم طرق استعمال ادویه که توسط داکتران خارج از وزارت توصیه گردیده باشد جهت اطمینان از طبیق درست و موثر ادویه؛

6 -   اجرای کمک های اولیه طبی جهت رسیدگی عاجل به صحت آنان؛

7-    ارایه تعلیمات صحی برای کارکنان وزارت جهت ارتقاع اگاهی صحی؛

8-   ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه ؛

9-   ارایه گزارش ماهوار ربعوار سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستوارت های آمریت مربوطه بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.

10.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

  1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: طب معالجوی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
  2. تجربه کاری مرتبط به وطیفه حداقل دو سال؛
  3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
  4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت وزارت عدلیه (www.moj.gov.af) دریافت نموده، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

  رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم :