مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در جریدۀ رسمی منتشر شد

waheed
Wed, May 20 2020 6:28 PM

وزارت عدلیه چهار سند تقنینی شامل مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، قانون کادر علمی – تخصصی طبی، مقرره تنظیم وظایف وزارت تحصیلات عالی و تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی را در جریدۀ رسمی این وزارت با شماره 1374 منتشر کرد.

بر بنیاد مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، اشخاص رسانه‌یی و مسوولین رسانه‌ها می‌توانند تهدیداتی را که متوجه آن‌ها باشد، به کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت و مرکز حمایت اطلاع دهند.

این مقرره می‌افزاید که مرکز هماهنگی رسانه‌ها در چوکات وزارت امور داخله به‌منظور تأمین امنیت، مصوونیت، جلوگیری از تهدید و خشونت علیه اشخاص رسانه‌ای و تامین هماهنگی در مراحل تعقیب عدلی در قضایای مربوط، در مرکز و ولایات ایجاد می‌شود. در کنار این، «مرکز حمایت» به‌منظور خنثی‌سازی تهدیدات علیه اشخاص رسانه‌ای در ریاست عمومی امنیت ملی نیز ایجاد می‌شود.

مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، جان، مال، حیثیت، تجهیزات کاری و سایر موارد مربوط به کارکنان رسانه‌یی را از تعرض مصوون دانسته و نیروهای امنیتی را مکلف نموده‌است تا امنیت و مصوونیت کارکنان رسانه‌یی را حین اجرای وظیفه تأمین نمایند.

همچنان این مقرره بر رسیدگی مسوولین رسانه‌ها به کارکنان رسانه که در حین اجرای وظایف شان آسیب می‌بینند، تأکید کرده‌است. بر بنیاد فقره 1 ماده نزدهم این مقرره: «مسوولین رسانه‌ها مکلف اند، زمینه تداوی عاجل، کافی و جدی کارکنان رسانه‌یی را که حین اجرای وظیفه آسیب فزیکی یا روانی را متقبل می‌شوند، فراهم کنند.» همچنان در فقره دوم این ماده آمده‌است: «موسسین رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌یی مکلف اند به خانواده‌های کارکنان رسانه‌یی که حین اجرای وظیفه شهید یا معلول می‌گردند، مساعدت مالی نمایند.»

گفتنی است که مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در چهار فصل و 21 ماده به منظور حمایت از خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ها و اشخاص رسانه‌ای، تسریع روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه آنان، کاهش خشونت علیه خبرنگاران و اشخاص رسانه‌ای، مساعدت مالی با کارمندان رسانه‌ها که حین اجرای وظیفه زخمی، شهید و یا مصدوم می‌شوند و تأمین هماهنگی میان رسانه‌ها و ادارات دولتی مرتبط، وضع شده‌است.

بر بنیاد این مقرره، کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در مرکز با 23 عضو به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری و عضویت 14 نماینده‌های نهاد دولتی و 9 عضو از اعضای رهبری فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌ها، تشکیل می‌شود. کمیته ولایتی نیز با ریاست معاون والی و عضویت 10 اداره دولتی و نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌ها تشکیل می‌شود.

کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در مرکز مؤظف است تا تهدیدات علیه اشخاص رسانه‌یی را بررسی و ارزیابی نموده و در مورد بررسی رفتارهایی که باعث سوء تفاهم میان ژورنالیستان و نیروهای امنیتی شده، تصمیم بگیرد. همچنان کمیته مؤظف است آمار قضایای مربوط به تهدید، خشونت و حمله بالای اشخاص رسانه‌یی را نشر نموده و حمایت نهادهای ملی و بین المللی، دولتی و غیر دولتی را به منظور دفاع و حمایت از اشخاص رسانه‌یی جلب نماید.

مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در جریدۀ رسمی شماره (1374) نشر گردیده و از تاریخ نشر نافذ می‌باشد.

یادداشت: برای دریافت جریدۀ رسمی مربوط به این اسناد تقنینی از دیتابیس قوانین و احکام افغانستان، روی لینک زیر کلیک نمایید: http://laws.moj.gov.af/ShowLawPersian.aspx

Latest news

Wed, Mar 04 2020 1:12 PM
Background image

Ministry of Justice Conducts the Legislative Stage Exam for the Year 1399/2020

The ministry of justice conducted the fourth round exam of legislative stage program for the year 1399.

This exam was conducted in Afghanistan Civil Services Institute on Wednesday Feb. . .

Sun, Mar 01 2020 10:19 AM
Background image

Ministry of Justice Convenes the Third Round Exam for Translators of Kabul Translation Centers

The Ministry of Justice convened the third round exam for translators of Kabul Translation Centers for the purpose of implementing the provisions of the law on translation and. . .

Sun, Feb 23 2020 1:09 PM
Background image

Comprehensive Report of Ministry of Justice Presented in Press Conference on Accountability of Government to the Nation

Saturday Feb 23rd 2020

Reform of laws is the main goal of the Ministry of Justice, which gets materialized through outlining, drafting and scrutinizing of the legislative documents,. . .

BACK TO NEWS