اعلامیه خبری

waheed
Sun, Mar 22 2020 9:34 AM
.

وزارت عدلیه، به منظور تطبیق احکام قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی منتشره جریده رسمی شماره ۱۳۱۷ مورخ ۲۵ عقرب ۱۳۹۷، طی مراسمی روز چهارشنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۸ در حضورداشت جلالتماب دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سایر مسئولین مربوطه، برای ۱۴ تن از مترجمین دارالترجمه های مختلف شهر کابل که قبلاْ امتحان را موفقانه سپری نموده بودند و واجد شرایط دانسته شده اند، اجازه نامه فعالیت ترجمه اسناد رسمی را توزیع نمود.

با اینکه وزارت عدلیه قبلاٌ نیز چندین بار به مترجمین دارالترجمه‌ها ابلاغ نموده است تا اینکه برای بدست آوردن اجازه نامه فعالیت به این وزارت مراجعه نمایند اما تعداد زیادی از این مترجمین تا اکنون به این موضوع توجه ننموده و فاقد اجازه نامه  می‌باشند. بناءً به منظور تطبیق یکسان قانون، برای آخرین بار به ایشان مهلت داده می‌شود الی تاریخ ۱۴ حمل ۱۳۹۹ اسناد تحصیلی خویش را از طریق ایمیل آدرس translation.notarization.dept@gmail.com ارسال نموده تا بعد از پروسه شارت لست و امتحان، به ایشان نیز اجازه نامه فعالیت صادر گردد، در غیر آن اسناد رسمی ترجمه شده از جانب آنان مدار اعتبار دانسته نشده و تصدیق نخواهد گردید.

Latest news

Wed, Mar 04 2020 1:12 PM
Background image

Ministry of Justice Conducts the Legislative Stage Exam for the Year 1399/2020

The ministry of justice conducted the fourth round exam of legislative stage program for the year 1399.

This exam was conducted in Afghanistan Civil Services Institute on Wednesday Feb. . .

Sun, Mar 01 2020 10:19 AM
Background image

Ministry of Justice Convenes the Third Round Exam for Translators of Kabul Translation Centers

The Ministry of Justice convened the third round exam for translators of Kabul Translation Centers for the purpose of implementing the provisions of the law on translation and. . .

Sun, Feb 23 2020 1:09 PM
Background image

Comprehensive Report of Ministry of Justice Presented in Press Conference on Accountability of Government to the Nation

Saturday Feb 23rd 2020

Reform of laws is the main goal of the Ministry of Justice, which gets materialized through outlining, drafting and scrutinizing of the legislative documents,. . .

BACK TO NEWS