عضو مسلکی حقوق ولسوالی شکردره

waheed
Wed, Sep 30 2020 1:00 PM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:      عضو مسلکی حقوق ولسوالی شکردره

بست:                 5

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:     کابل

تعداد پست:        1

گزارشده به:        مدیر حقوق ولسوالی شکردره

گزارش گیر از:     ندارد

تاریخ نشر اعلان:  9/7/1399

تاریخ ختم اعلان:  21/7/1399

هدف وظیفه: بررسی شکایات حقوقی بخش های دیون تجارتی,فامیلی و املاکی و ارایه مشوره های حقوقی در سطح ولسوالی.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1- ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان مدیریت حقوق بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛

2- ثبت عرایض وارده درکتاب مربوط وارایه رسیدبه عارض, جهت اطمینان عارض؛

3- جلب معروض علیه به اساس مطالبه عارض از طریق اداره پولیس جهت احضار معروض علیه؛

4- اخذ ضمانت از معروض علیه جهت جلوگیری از فرار معروض علیه از دعوی حقوقی؛

5- ارایه آگاهی های ضروری و مشوره های حقوقی برای طرفین دعوی جهت آگاهی بیشتر آنها؛

6- اصلاح میان طرفین دعویدر صورت عدم قناعت ارجاع آن به محاکم ذیصلاح. مواد قانون؛

7- ارائه گزارش ماهوار، ربعوارو سالانه به مدیریت حقوق ، بمنظور مطلع ساختن مدیریت از کارکرد های بخش مربوطه؛

8- اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتمربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1- داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، شرعیات (فقه و قانون)و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

2- تجربه کاری برای احراز این بست(ضرورت نیست)؛

3- تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4- مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت (www.moj.gov.af) دریافت نموده، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj@gmail.com، ارسال نمایند.

قابل یاد آوریست که ظرفیت ایمیل قبلی ما (hr.recruitment.moj@gmail.com) تکمیل گردیده و از تاریخ 16 میزان سال 1399 به بعد، درخواستی‌های تان را به ایمیل آدرس hr.recruitment@moj.gov.af ارسال کنید.

نوت: درج ایمیل آدرس در فورم درخواستی الزامی می باشد.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.