سه سند تقنینی از سوی کمیته قوانین کابینه تایید شد

waheed
Wed, May 20 2020 10:52 AM
.

کمیته قوانین کابینه جمهوی اسلامی افغانستان طرح‌های سه سند تقنینی را که از سوی وزارت عدلیه به این کمیته ارایه شده بود، مورد تایید قرار داد.

جلسه کمیته قوانین کابینه قبل از ظهر روز یکشنبه،‌ 28 ثور به ریاست سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور و اشتراک اعضای این کمیته برگزار شد.

 در این جلسه طرح مقرره تنظیم سیستم مدیریت قضایا، طرح مقرره تنظیم مدیریت سرمایه‌گذاری عامه و طرح اساسنامه نمونوی شرکت‌های دولتی مورد بحث قرار گرفته و تأیید شد.

دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور درباره طرح اساسنامه نمونوی شرکت‌های دولتی که براساس احکام قانون شرکت‌های دولتی تهیه شده، گزارشی را به جلسه ارایه نمود که پس از بحث، مورد تأیید قرار گرفت.

.

در این جلسه، معاون دوم ریاست جمهوری گفت که این طرح هیچ‌گونه مغایرتی با قانون شرکت‌های دولتی ندارد؛ اما اگر نواقصی در احکام قانون یاد شده وجود دارد، بهتر آن خواهد بود که ادارات مسوول برای تعدیل قانون شرکت‌های دولتی اقدام کنند.

در این جلسه با تأیید این طرح، به کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان وزارت مالیه، وزارت تجارت و وزارت عدلیه هدایت داده شد که پیشنهادهای اصلاحی اعضای جلسه را در متن این طرح تنطیم کنند.

وزیر عدلیه کشور در این جلسه درباره طرح مقرره تنظیم مدیریت سرمایه گذاری نیز گزارش داد و گفت که این طرح با هدف تنظیم امور مربوط به مدیریت مؤثر پروژه‌های انکشافی سرمایه‌گذاری عامه، تحلیل پروسه پروژه‌سازی سرمایه‌گذاری عامه برای انتخاب پروژه‌های انکشافی براساس اولویت‌های ملی، تخصیص بودجه، نظارت، ارزیابی و گزارش‌دهی از تطبیق پروژه‌های انکشافی تهیه شده‌است.

.

پس از بحث در باره‌ی این طرح، کمیتۀ قوانین کابینه آن را تأیید نموده و فیصله کرد که نمایندگان با صلاحیت وزارت مالیه، وزارت اقتصاد و اداره تفتیش و وزارت عدلیه مکلف اند که در جهت تنظیم اصلاحات پیشنهادی اعضای کمیته و رفع دیگر مشکلات جزیی موجود در طرح، اقدام کنند.

همچنان در این جلسه کمیته قوانین، طرح مقرره تنظیم سیستم مدیریت قضایا نیز مورد بررسی قرار گرفت.

این طرح به منظور تنظیم وظایف، صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های ادارات ذی دخل، تنظیم، ثبت، مدیریت، پی‌گیری و طی مراحل سریع قضایای حقوقی و جزایی، بهبود و تسریع رسیدگی به قضایای حقوقی و جزایی، الکترونیکی سازی ثبت قضایای حقوقی و جزایی، تقویت شفافیت و پاسخگویی در پی‌گیری آن‌ها، تأمین امنیت و مصوونیت سیستم مدیریت قضایا وضع شده‌است.

.

طرح مقرره یاد شده بعد از بررسی همه جانبه اعضای جلسه به تأیید رسید و نیز فیصله گردید که وزارت عدلیه برای طی مراحل قانونی این طرح و دو سند تقنینی دیگر که در جلسه کمیتۀ قوانین به تأیید رسید، اقدام کند.

Latest news

Wed, Mar 04 2020 1:12 PM
Background image

Ministry of Justice Conducts the Legislative Stage Exam for the Year 1399/2020

The ministry of justice conducted the fourth round exam of legislative stage program for the year 1399.

This exam was conducted in Afghanistan Civil Services Institute on Wednesday Feb. . .

Sun, Mar 01 2020 10:19 AM
Background image

Ministry of Justice Convenes the Third Round Exam for Translators of Kabul Translation Centers

The Ministry of Justice convened the third round exam for translators of Kabul Translation Centers for the purpose of implementing the provisions of the law on translation and. . .

Sun, Feb 23 2020 1:09 PM
Background image

Comprehensive Report of Ministry of Justice Presented in Press Conference on Accountability of Government to the Nation

Saturday Feb 23rd 2020

Reform of laws is the main goal of the Ministry of Justice, which gets materialized through outlining, drafting and scrutinizing of the legislative documents,. . .

BACK TO NEWS