گزارش سالانه ریاست منابع بشری - بانک اطلاعات

گزارش وزارت عدلیه در عرصه منابع بشری در سال 1399

تشکیل وزارت عدلیه در سال مالی 1399 مجموعاً به  2 هزار و 354 تن می‌رسد و در این سال، 95 نفر نیز کارمندان بالمقطع در این وزارت ایفای وظیفه کرده اند.

از این میان، 746 کارمند در مرکز و 1608 کارمند در ولایات ایفای وظیفه می‌کنند که 841 تن از کارمندان مرکزی، 139 کارمند ولایتی و 4 کارمند بالمقطع را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین از مجموع کارمندان، 258 تن دارای سند تحصیلی بکلوریا، 100 تن فوق بکلوریا، 1 هزار و 267 تن لیسانس، 104 تن ماستر و یک تن دیگر دارای مدرک دوکتورا اند.

وزارت عدلیه در سال 1399 به منظور استخدام افراد مسلکی و دارای تحصیلات عالی، 70 بست مسلکی و اداری خود را به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان سپرده‌است. این بخشی از اصلاحات مهم ما در راستای مسلکی سازی وزارت عدلیه است.

در این 70 بست که در مرکز به اعلان سپرده شده بود، چهار هزار و 3 نفر ثبت نام کردند که از آن جمله 791 نفر در مرحله اول با داشتن شرایط این بست‌ها واجد شرایط شناخته شده و «شارت لیست» گردیدند و از این جمع، 26 تن با سپری کردن امتحان رقابتی توانستند به این بست‌ها راه یابند.

همچنین تا کنون یک هزار و 421 نفر به دلیل عدم تکمیل اسناد، خلاف رشته بودن در بست‌های مورد نظر و نداشتن دیگر شرایط، واجد شرایط این بست‌ها شناخته نشده‌اند. جریان طی مراحل بست‌های باقی مانده در جریان است و قرار است به زودی امتحان رقابتی 44 بست دیگر نیز برگزار شود.

در کنار این، وزارت عدلیه طی سال مالی 1399 حدود 1594 تن از کارمندان وزارت شامل 262 کارمند زن را در برنامه‌های ارتقای ظرفیت و 187 تن را در نهادهای تحصیلی داخلی و خارجی برای فراگرفتن دوره‌های تحصیلی لیسانس، ماستری و دوکتورا معرفی کرده‌است.

از این میان 135 کارمند به برنامه دوره ماستری در داخل کشور معرفی شده‌اند که 30 تن شان به شمول دو کارمند زن توانسته اند با سپری کردن امتحان رقابتی به این برنامه راه یابند.

همچنین از 41 کارمندی که به دوره ماستری به خارج از کشور معرفی شده‌اند، 13 تن آن‌ها با سپری کردن موفقانه امتحان، بورسیه مربوط را دریافت کرده‌اند. یک تن در دوره تحصیلی آنلاین شامل شده و از پذیرش 12 تن دیگر هنوز از سوی وزارت تحصیلات عالی برای ما اطلاع داده نشده است.

یک کارمند نیز به دوره دوکتورا به خارج از کشور، معرفی شده‌است؛ اما به دلیل مشکلات در بخش مربوطه در وزارت تحصیلات عالی، هنوز شامل دوره تحصیلی نشده است.

طی این مدت 139 نفر از کارمندان وزارت نیز مورد مکافات ومجازات قرار گرفته‌اند.

در این سال دو دور برنامه ستاژ حقوقی نیز برای کارمندان وزارت به هدف ارتقای ظرفیت آنان در زون‌های شمال و شمال‌شرق کشور برگزار شد. در این دوره‌های 15 روزه، 37 تن از کارمندان وزارت عدلیه در ولایت‌های بلخ، بغلان، سمنگان و جوزجان و30 تن از کارمندان این وزارت از ولایت‌های بدخشان، قندز و تخار اشتراک کردند.

از طرفی هم در این مدت به صورت کل تلاش صورت گرفته است که از طریق فراهم سازی برنامه های کارآموزی برای زنان، تعداد کارمندان استخدام شده زن نسبت به سال‌های پیش افزایش یابد. هم اکنون 21 درصد کارمندان وزارت عدلیه را زنان تشکیل می‌دهد؛ اما آمار موجود کارمندان زن در وزارت عدلیه برای ما قناعت بخش نیست و لازم است تا این تعداد افزایش یابد.

با آن هم قابل ذکر است که این تعداد زنان به اساس امتحان رقابتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و با رعایت تمامی مواد و امتیازات قانونی برای زنان از طریق رقابت آزاد در این وزارت استخدام گردیده اند.

اراده ما این است که در مدیریت های حقوق ولسوالی‌ها که وظیفه رسیدگی به دعاوی حقوقی شهروندان و تطبیق فیصله های محاکم را در هماهنگی با نهادهای همکار دارند، حد اقل یک تن از قشر اناث که فارغ از پوهنحی های حقوق و شرعیات باشند، استخدام نماییم. در همین راستا در سال مالی 1399 پنج تن کارمند زن در ادارات حقوق ولسوالی‌های شیندند هرات، ولسوالی بلخ ولایت بلخ، ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی، استخدام شده‌اند.