اعلان کاریابی

waheed
Sun, Mar 27 2022 2:10 PM
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار ، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد  یک بست رتبه چهارم (مترجم پشتو)خویش را به  مدت (۱۴) روز کاری از تاریخ 24/8/1443 الی 10/9/1443به اعلان می سپارد.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ترجمه مطالب و محتوای وبسایت و صفحات نشراتی وزارت از زبان‌های دری به پشتو و برعکس؛
 3. آماده نمودن مطالب ترجمه شده برای نشر در وبسایت و صفحات نشراتی وزارت ؛
 4. نوشتن مطالب ترجمه در کمپیوتر و حصول اطمینان از درستیویا نادرستی آن؛
 5. ترتیب پیشنهادات متون های ترجمه شده به رئیس نشرات جهت ملاحظه نمودن وامر نشر آن در وب سایت و صفحات نشراتی وزارت وپیگیری آن؛
 6. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های:حقوق,شرعیات, ادبیات ,ژورنالیزم,اداره عامه, پالیسی عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط به وطیفه حداقل یک سال برای لیسانس؛
 3. تسلط کامل به زبانهای های رسمی( پشتو و دری) وآشنایی (تحریر و تکلم) به زبانهای ( انگلیسی، اردو و عربی)؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

بناً علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و سوابق کاری شان به تاریخ های فوق الذکر به مدیریت عمومی امور استخدام و کمتیه امتحانات ریاست منابع بشری وزارت عدلیه تسلیم نمایند.