منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۱:۱۶
Background image

اعلان داوطلبی تدارک گاز و تیل

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک گاز و تیل تسخین شعبات مورد نیاز وزارت  اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان الی ساعت 10:30 مورخ 16/8/1398 از آمریت تدارکات وزارت عدلیه واقع دارلامان از تاریخ نشر الی 21 روز تقویمی بدست آورند، آفرگشایی ساعت 10:30 بجه روز پنجشنبه 16 عقرب 1398 در منزل دوم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت می گیرد، تضمین آفر85000 . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ - ۱۳:۵۰
Background image

اعلان داوطلبی تدارک وسایل الکترونیکی (کمپیوتر، پرنتر، رنگ پرنتر، کاپیر و اسکنر)

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک وسایل الکترونیکی (کمپیوتر، پرنتر، رنگ پرنتر، کاپیر و اسکنر) مورد نیاز وزارت عدلیه اشتراک نموده و نقل . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۱:۱۶
Background image

اعلان داوطلبی تدارک گاز و تیل

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک گاز و تیل تسخین شعبات مورد نیاز وزارت  اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان الی ساعت 10:30 . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ - ۱۳:۵۰

اعلان داوطلبی تدارک وسایل الکترونیکی (کمپیوتر، پرنتر، رنگ پرنتر، کاپیر و اسکنر)

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک وسایل الکترونیکی (کمپیوتر، پرنتر، رنگ پرنتر، کاپیر و اسکنر) مورد نیاز وزارت عدلیه اشتراک نموده و نقل . . .