له پروژوی رپوټونو سره اړیکه

دعدلیې وزارت دبشپړوشویو پروژو لست دانتقالي ادارې تر اوسه په لاندې ډول دی:

شمېره

دپروژۍ نوم

هغه ولایات چې دعدليې ریاست ودانۍ یې بشپړې شوي

دونر/ تمویلوونکی

بشپړې شوې

کتنې

۱

داصلاح دمرکز ودانۍ

کابل

دونر

بشپړه شوې

.

۲

داصلاح دمرکز ودانۍ

هرات

دونر

//    //

.

۳

داصلاح دمرکز ودانۍ

هلمند

پي آر ټي

//    //

.

۴

داصلاح دمرکز ودانۍ

میدان وردک

دونر

//    //

.

۵

داصلاح دمرکز ودانۍ

خوست

دامریکا نظامي ځواکونه

//    //

.

۶

داصلاح دمرکز ودانۍ

ننګرهار

دافغانستان حکومت

//    //

.

۷

داصلاح دمرکز ودانۍ

بلخ

دافغانستان حکومت

//    //

.

۸

داصلاح دمرکز ودانۍ

فراه

دافغانستان حکومت

//    //

.

۹

دعدلیې ریاست دتعمیر ودانۍ

سمنګان

دونر جی آی زید

//    //

.

۱۰

دعدلیې ریاست ودانۍ

کندز

دونر جی آی زید

//    //

.

۱۱

دعدلیې ریاست ودانۍ

ننګرهار

دونر

//    //

.

۱۲

دعدلیې ریاست ودانۍ

غور

دونر

//    //

.

۱۳

دعدلیې ریاست ودانۍ

پکتیکا

دونر

//    //

.

۱۴

دعدلیې ریاست ودانۍ

سرپل

دونر

//    //

.

۱۵

دعدلیې ریاست ودانۍ

هلمند

پي آر ټي

//    //

.

۱۶

دعدلیې ریاست ودانۍ

بامیان

دونر

//    //

.

۱۷

دعدلیې ریاست ودانۍ

خوست

دافغانستان حکومت

//    //

.

۲۸

دعدلیې ریاست ودانۍ

لغمان

دافغانستان حکومت

//    //

.

۱۹

دعدلیې ریاست ودانۍ

تخار

دافغانستان حکومت

//    //

.

۲۰

دعدلیې ریاست ودانۍ

کنړ

دافغانستان حکومت

//    //

.

۲۱

دعدلیې ریاست ودانۍ

زابل

دافغانستان حکومت

//    //

.

۲۲

دبادغیس ولایت آبکمري ولسوالۍ دحقوقومدیریت ودانۍ

بادغیس

دافغانستان حکومت

//    //

.

۲۳

دعدلیې ریاست  ودانۍ

نیمروز

دافغانستان دولت

//     //

.

۲۴

د اصلاح د مرکز ودانۍ

پکتیکا

دافغانستان دولت

//     //

.

۲۵

دعدلیې وزارت مرکزی ودانۍ

کابل

دافغانستان دولت

//     //

.

۲۶

د وزارت د مرکزی برښنا برج ودانۍ

کابل

دافغانستان دولت

//     //

.

۲۷

دوزارت دمرکزي وړکتون ودانۍ

کابل

دافغانستان دولت

//     //

.

۲۸

دوزارت دمرکزي دخوړنځای ودانۍ

کابل

دافغانستان دولت

//     //

.

۲۹

دکابل ریاست دحقوقو ودانۍ

کابل

دافغانستان دولت

//     //

.

۳۰

دعدلیې ریاست ودانۍ

بادغیس

دافغانستان دولت

//     //

.

۳۱

داصلاح مرکز ودانۍ

بدخشان

دافغانستان دولت

//     //

.

۳۲

دعدلیې وزارت دمرکزی ودانۍ دپلیو لارې، سپتیک څاه ګانو اود اوبو څاه ګانو جوړل

کابل

دافغانستان دولت

//     //

.

۳۳

داصلاح مرکز ودانۍ

بامیان

دافغانستان دولت

//     //

.

۳۴

دعدلیې ریاست ودانۍ

پنجشیر

UNODC

//    //

.

۳۵

دعدلیې ریاست ودانۍ

کاپیسا

UNODC

//    //

.

۳۶

د وزارت کمپلکس د امنیت دښه والي لپاره د امنیتي موضوعاتو پروژه

دارالامان کابل

د افغانستان دولت

//    //

.

۳۷

د عدليې وزارت د اداري کمپلکس اړوندو د اړتیاوو د مواردو پروژه د تحویلخونو لپاره د یو باب هنګر جوړول، د کابل ولایت دحقوقو ریاست د اوبوڅاه او د اړتیاوو مواد.

دارالامان کابل

د افغانستان دولت

//    //

.

۳۸

د ملګروملتونو د امنیت شورا
 د ۱۳۲۵ قطعنامه

کابل

د افغانستان دولت

//    //

.

۳۹

د عدلیې وزارت د اداري کمپلکس د مجتمع د ساحوي سمسورتیا د چارو پروژ

کابل

د افغانستان دولت

//    //

.

دعدلیې وزارت دهغو پروژو لست چې کار یې جریان لري:

شمېره

دپروژۍ نوم

مرکز/ولایت

دونر/ تمویلوونکی

بشپړې شوې

کتنې

۱

د قوانینو د طرحې پروژه

کابل

د افغانستان دولت

.

جریان لري

د عدلیې وزارت د ۱۴۰۲ مالي کال  بشپړ شوي تړونونه

د عدلیې وزارت د ۱۴۰۱ مالي کال  بشپړ شوي تړونونه