اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد: 22 قلم مواد اعاشوی

waheed

Publish Date

Closing Date

Bottom of Form

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل / وزارت عدلیه در نظر دارد تا قرارداد 22 قلم مواد اعاشوی را به شرکت ساختمانی و لوژستیکی طارق یونایتد، دارنده جواز نمبر D-39342 و آدرس پروژه چمن بگرامی، ناحیه 22 کابل به قیمت مجموعی مبلغ (12271430) دوازده ملیون و دوصدو هفتاد و یک هزار و چهارصدو سی افغانی اعطا نمایند.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت عدلیه، آمریت تدارکات واقع عمارت وزارت عدلیه غرب قصر دارالامان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.