نلدوان

waheed
پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۲:۲۸

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        نلدوان

بست:      7

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       مالی و اداری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:           آمر مربوطه

گزارش گیر از:       ندارد

هدف وظیفه:  کنترول از سیستم شبکه آبرسانی، واترپمپ های آبرسانی،مخزن های آب.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. فعال نگهداشتن سیستم آبرسانی واترپمپ های آبرسانی؛
 2.  انجام امور ترمیمات سیستم های آبرسانی و کانالیزاسیون تعمیر وزارت و مربوطات آن؛
 3. نصب واترپمپ ها، تمدید شبکه آبرسانی برای ابیاری گل ها، ساحات سبز.
 4. کنترول ومراقبت از شبکه آبرسانی وچاه های سپتیک؛
 5. تشخیص تخریبات شبکه آبرسانی وکانالیزاسیون و آگاهی دهی آمرین مربوطه؛
 6. حفظ ونگهداری افزار کاری که از جانب دولت برایش سپرده میشود؛
 7. حضور داشتن در خریداری های لوازم آبرسانی با هیئات خریداری، بمنظور حصول اطمینان از کیفیت اجناس ؛
 8. ارائه گزارش شفاهی از فعالیت های  انجام شده جهت مطلع ساختن آمرین مربوطه؛
 9. اجرای سایر وظایف  بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق با قوانین، مقررات واهداف وزارت ؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی فنی وحرفوی یا مهارت  وتجربه؛
 2. داشتن توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری)

علاقمندان واجد شرایط می توانند فورم کاریابی را از تاریخ 6/9/1398 الی 17/9/1398 برای مدت 10 روزکاری از مدیریت عمومی استخدام کارکنان قراردادی وزارت عدلیه اخذ نمایند.