کارشناس قضایا

waheed
دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۳:۵۶

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        کارشناس قضایا

بست:                      3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       وزارت عدلیه/ معینیت مسلکی/ریاست قضایای دولت ولایت کابل

موقعیت پست:      مرکز

تعداد پست:           3

گزارشده به:           رئیس قضایای دولت ولایت کابل

هدف وظیفه: حمایت و حراست از دارایی های عامه و دفاع از منافع دولت جهت رسیدن به اهداف تعین شده ؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

 • وظایف تخصصی:
 1. اعطاء مشوره حقوقی و قانونی به اعضای مسلکی؛
 2. ابراز نظر در مورد اسناد، دلایل و مدارک ارایه شده از طرف ادارات موکل؛
 3. ابراز نظر و اعطاء مشوره لازم در مورد تحقق احکام، هدایات و فرامین مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبات کابینه و شورای وزیران؛
 4. ابراز نظر در مورد  قرار ها و فیصله های محاکم جمهوری اسلامی افغانستان در صورت که به ضرر دولت اصدار گردیده باشد؛
 5. همکاری لازم در جهت بلند بردن وارتقای ظرفیت کاری اعضای مسلکی؛
 6. همکاری لازم در مورد اصلاح و بهبود اداره قضایای دولت؛
 7. همکاری در مورد ترتیب و تسوید صورت دعوی، دفع دعوی و اعتراض فر جامی و تجدید نظر همراه عضو مسلکی؛
 8. مطالعه، تدقیق و بررسی صورت دعوی، دفع دعوی و اعتراضات عضو مسلکی از نگاه رعایت قانونیت و عدم آن و اعطاء طرح اصلاحی در مورد به عضو مسلکی؛
 9. ارایه پیشنهاد طرح تعدیل و ایزاد در قانون قضایای دولت؛
 10. اشتراک در جلسات و توظیف به حیث نماینده طبق لزوم دید اداره؛
 • وظایف مدیریتی:
 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛
 • وظایف هماهنگی:
 1. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های مربوط به منظور حمایت و حراست از دارائی های عامه و دفاع از منافع دولت؛
 2. ایجاد و ارتباط هماهنگی با بخش های مختلف مربوطه وسایر بخش های ذیربط جهت حصول اهداف متوقعه؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق, شرعیات از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته ‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
 3. مهارت‌های لازم: تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی, مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
 4.   موارد تشویقی:
 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول؛
 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار در اداره نگردد برای احراز این بست در خواست نمایند؛

 علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از ویب سایت (https://moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj786@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.