اخذ کمیشن بیشتر از مبلغ قانونی توسط دفاتر رهنمای معاملات 10 هزار افغانی جریمه دارد

waheed
Tue, Jul 13 2021 6:45 PM
.

بر بنیاد قانون رهنمای معاملات، کارمزد (حق‌العمل) دفاتر رهنمای معاملات با در نظرداشت قیمت ملکیت یا متاع مورد معامله توسط طرفین عقد «صرف یک فیصد از مجموع قیمت طور بالمناصفه» تعیین شده‌است؛ یعنی نیم فیصد توسط یک طرف و نیم فیصد توسط طرف دیگر معامله به دفتر رهنمای معاملات پرداخت می‌شود. بر بنیاد این قانون، دفاتر رهنمای معاملات که بیشتر از مبلغ تعیین شده کارمزد اخذ کنند، در مقابل هر معامله ده هزار افغانی جریمه شده و کمیشن اضافی نیز به طرفین معامله مسترد می‌شود.

وزارت عدلیه به صورت جدی از دفاتر رهنمای معاملات می‌خواهد که علاوه بر موضوع فوق، نکات زیر را نیز جداً رعایت کنند؛ در غیر آن ارتکاب آن تخلف شمرده شده و با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد:

- انجام معامله بدون حضور طرفین معامله یا وکیل قانونی و یا بدون اسناد مدار حکم صورت گرفته نمی‌تواند. در صورت انجام چنین معاملات دارنده جواز رهنمای معاملات غرض تعقیب عدلی به مراجع عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.

- در صورت عدم تسلیمی سته‌ها به فروشنده، مشتری و حوزه مالیاتی و گزارش سالانه به بخش مربوطه اداره انسجام وزارت عدلیه، دارنده جواز مبلغ پنجاه هزار افغانی جریمه می‌گردد.

- در صورت عدم حضور دارنده جواز در دفتر حین نظارت وتشخیص هیأت، دارنده جواز، پنجاه هزار افغانی جریمه می‌گردد.

- در صورت ایجاد نمایندگی رهنمای معاملات در مکان‌های مختلف، دارنده جواز پنجاه هزار افغانی جریمه می‌گردد.

­- در صورت نداشتن دفتر مشخص و آدرس دقیق، دارنده جواز پنجاه هزار افغانی جریمه می‌گردد.

- در صورت نداشتن لوحه دولتی وعدم نصب آن بالای دفتر، دارنده جواز پنجاه هزار افغانی جریمه می‌گردد.

- در صورت نبود اسناد رهنمای معاملات در دفتر، دارنده جواز پنجاه هزار افغانی جریمه می‌گردد.

- در صورت عدم ارایه وضاحت در خصوص معامله برای طرفین معامله، دارنده جواز پنجاه هزار افغانی جریمه می‌گردد.

- درصورت فعالیت بدون جوازنامه رهنمای معاملات، شخص متخلف در بدل هرماه فعالیت، 20 هزار افغانی جریمه شده و در صورتی که فعالیت بیشتر از یک سال شود بر علاوه جریمه شخص متخلف، جهت تعقیب عدلی به مراجع عدلی و قضایی نیز معرفی می‌گردد.

- در صورت معامله به اساس اسناد کاپی و یا تزویری، جواز رهنمای معاملات لغو گردیده و دارنده جواز جهت تعقیب عدلی وقضایی نیز معرفی می‌گردد.

- درصورت درج قیمت ملکیت در سته‌ها خلاف واقعیت، دارنده جواز جهت تعقیب عدلی به مراجع عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.

- در صورت ترتیب سند فروش نمرات زمین داخل نقشه پروژه‌های شهری که منجر به تجزیه گردد، دارنده جواز رهنمای معاملات پنجاه هزار افغانی جریمه می‌گردد. ترکه خط شرعی به اساس ارث از این حکم مستثنی می‌باشد.

- در صورت عدم اخذ نشان انگشت و امضای طرفین معامله، دارنده جواز پنجاه هزار افغانی جریمه می‌گردد ونصب عکس طرفین معامله در جای مخصوص سته الزامی می‌باشد.

- در صورت انجام شغل دیگر در دفتر رهنمای معاملات، دارنده جواز پنجاه هزار افغانی جریمه می‌گردد.

- در صورت عدم ارایه معلومات و فراهم ننمودن زمینه دسترسی به اسناد به هیأت موظف وزارت عدلیه، دارنده جواز پنجاه هزار افغانی جریمه می‌گردد.

قابل ذکر است که به منظور تشخیص وتفکیک دفاتر رهنمای معاملات رسمی از غیر رسمی تمامی دفاتر رهنمای معاملات مکلف اند تا لوحه‌های طبع شده دولتی خویش را در مکان‌های مناسب و قابل دید عامه نصب نمایند؛ در غیر آن تابع جریمه نقدی الی پنجاه هزار افغانی خواهند گردید.

وزارت عدلیه همچنین از تمامی هموطنان عزیز می‌خواهد که حین معامله از رسمی بودن دفتر رهنمای معاملات و سته (سند معامله) اطمینان حاصل نمایند و نیز در صورت مواجه شدن با تخلفاتی که در بالا ذکر شد، ریاست عمومی انسجام وزارت عدلیه را در جریان قرار دهند.

 

خبرها

Tue, Jul 13 2021 1:15 PM
Background image

The Minister of Justice looked over the status of legal awareness

At the meeting, the Minister of Justice, “Qanonpoh” Fazel Ahmad Manavi, went through the status of legal awareness of citizens and pressed the need for change in this area.

The meeting. . .

Mon, Jul 12 2021 12:54 PM
Background image

10 people in numbers attained their citizenship of Afghanistan

In the past six month of the on-going year, 7 foreign citizens have applied for attaining Afghanistan’s citizenship and 10 attainment cases of foreign citizens have been finalized by. . .

Tue, Jul 06 2021 3:45 PM
Background image

Minister of Justice:  outreaching Information is a principle while national interests are far more important

The minister of Justice of Islamic Republic of Aghanistan, “qazawatpoh” Fazel Ahmad “Manavi”, participated and addressed the audience in a consultative meeting about improving the. . .

BACK TO NEWS