دومین  نشست کاری کمیته انسجام و هماهنگی حقوق بشر در وزارت عدلیه برگزار شد

waheed
Wed, Feb 12 2020 2:31 PM
دومین  نشست کاری کمیته انسجام و هماهنگی حقوق بشر در وزارت عدلیه برگزار شد

سه شنبه:  22 دلو 1398

دومین  نشست کاری کمیته انسجام و هماهنگی حقوق بشر، به ریاست جلالتمآب محترم دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، به منظور بحث و تصویب طرح لایحه وظایف کمیته انسجام و هماهنگی حقوق بشر، برگزار گردید.

در این نشست، دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، پیرامون موضوع صحبت نموده گفت: دولت ج.ا.ا به حیث عضو سازمان ملل متحد و متعهد به تعهدات بین المللی، تا اکنون به هفت کنوانسیون و سه پروتوکول اختیاری عمده حقوق بشری، الحاق نموده و مکلف به تطبیق آنها می‌باشد. وی گفت اجرای مکلفیت‌های بین‌المللی حقوق بشر و خاصتاٌ تطبیق کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، نیازمند یک میکانیزم هماهنگی و پیگیری به سطح حکومت می‌باشد، تا زمینه برای تطبیق تعهدات بین‌المللی حقوق بشر مساعد گردد. به این منظور، ریاست حمایت حقوق بشر، منحیث یک میکانیزم بین‌الوزارتی در چوکات وزارت عدلیه ایجاد و سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای حکومتی مکلف ساخته شد تا با ریاست حمایت حقوق بشر، همکاری همه جانبه نمایند. این اداره بر اساس مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی، فعالیت می‌نماید.

دومین  نشست کاری کمیته انسجام و هماهنگی حقوق بشر در وزارت عدلیه برگزار شد

وی افزود که در جریان سال‌های اخیر فعالیت‌ها و تلاش‌های زیادی در زمینه رعایت، حمایت و تحقق حقوق بشر صورت گرفته است. اسناد تقنینی، پالیسی‌ها، استراتیژی‌ها و برنامه‌های کاری ادارات دولتی در مطابقت با اصول و معیارهای حقوق بشر، تهیه وتنظیم گردیده و برای رشد ظرفیت حقوق بشری کارکنان ادارات دولتی تلاش‌های زیادی انجام شده است.

وی از اشتراک کنندگان این نشست خواست تا نظریات خویش را در رابطه به لایحه کاری کمیته انسجام و هماهنگی حقوق بشر و رهنمود پیگیری تطبیق کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در ادارات دولتی که قبلا در اختیار نماینده گان ادارات قرار داده شده است، ارایه نموده و آن‌ها را نهایی  و تصویب نمایند. و هم‌چنان بر حسب پیشنهاد جلسه قبلی در قسمت عضویت یکی از نهادهای جامعه مدنی تصامیم مقتضی اتخاذ نمایند.

وی هم‌چنان، از تمام نهادها و ادارات دولتی تقاضا نمود تا با ریاست حمایت حقوق بشر این وزارت، همکاری همه جانبه نموده و در قسمت انجام مکلفیت‌های بین‌المللی حقوق بشر، توجه بیشتر نمایند.

در این نشست، رییس حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه، گزارشی از اجراآت در رابطه به تصامیم جلسه قبلی و تعیین شاخص‌ها و شریک سازی آن با ادارات، توضیحات ارایه نموده و مسوده لایحه وظایف کمیته انسجام و هماهنگی حقوق بشر مورد بحث قرار گرفت. در نتیجه لایحه وظایف کمیته انسجام و هماهنگی با ذکر یک سلسله نظریات اصلاحی تصویب گردید و هم‌چنان روی شیوه انتخاب یک نفر نماینده جامعه مدنی در کمیته رهبری، توافق صورت گرفت.    

 

 

Latest news

Tue, Feb 04 2020 2:45 PM
Background image

The Technical Committee of the Commission on Combating Trafficking in Person Convenes its Ninth Meeting

Ninth meeting of the Technical Committee on Combating Human Trafficking convened under the chairmanship of the Head of Human Rights Department of MoJ and the Secretary of the High. . .

Fri, Jan 31 2020 9:23 AM
Background image

Minister of Justice Meets Vice Chancellor of the American University of Afghanistan

H.E Dr Abdul Baseer Anwar, the Minister of justice, last day in his office, met Mr. Arni Arnthorson the Vice Chancellor of American University of Afghanistan in organization and. . .

Thu, Jan 30 2020 12:42 PM
Background image

Press Release       

Thursday, January 30th, 2020

Kabul- Afghanistan

The Ministry of justice denies the news and statements as if expressed by the Ministry of Justice on the number of prisoners in the. . .

BACK TO NEWS