مدیر عمومی زون

waheed
Sat, Jan 11 2020 2:17 PM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        مدیر عمومی زون

بست:                      ۴

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست  اموررهنمائی معاملات و عریضه نویسان

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           2

گزارشده به:           آمر رهنمائی معاملات و عریضه نویسان

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشر اعلان:   19/10/1398

تاریخ ختم اعلان: 30/10/1398

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از توزیع جوازو فعالیت های رهنمای معاملات دفاتر رهنمای معاملات زون مربوطه؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. اجرای عرایض مراجعین بعد از درج احکام مقام وزارت ویا ریاست انسجام و آمریت رهنمای معاملات و توزیع فورم دورانی برای اشخاص واجد شرایط و ثبت جوازنامه های رهنمای معاملات؛
 3. بررسی و کنترول فورم بعد از خانه پری آن توسط اشخاص به منظور جلوگیری از جعل و تزویر؛
 4. اداره و رهنمایی کارمندان مدیریت مربوطه در رابطه به ترتیب پلان کار ،پیشبرد بهتر امور و حل مشکلات کاری آنها.
 5. اشتراک در جلسات کاری ریاست مربوطه غرض انعکاس مشکلات کاری و اخذ هدایت لازم در مورد؛
 6. تنظیم وظایف مدیریت و رهبری کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر؛
 7. بررسی و کنترول تضمین خط های شرعی محاکم و تضمین خط های بانکی؛
 8. بررسی و کنترول مکاتیب تصفیه مالیاتی,سته ها,بیلانس,کتاب ثبت و تطبیق آنها بایکدیگر؛
 9. بررسی و کنترول آویز های بانکی,حق الامتیاز و جرایم جوازنامه ها و سایر مکاتیب ارسالی ووارده؛
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن آمریت مربوطه؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، شرعیات (فقه و قانون), اقتصاد, اداره عامه ,اداره تجارت , پالیسی اداره عامه ,علوم اجتماعی، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری، پالیسی عامه، امور مالی و بانکی، مالی و اداری و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط به وطیفه حداقل یک سال برای لیسانس؛
 3. تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

فورم درخواستی را  بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس (hr.recruitment.moj@gmail.com) ارسال نمائید.  

نوت : فورم درخواستی به شکل حضوری پذیرفته نمیشود.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

  رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم :