بازدید معین امور اجتماعی وزارت عدلیه از مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل

waheed
Wed, Jan 01 2020 1:08 PM
.

دکتر زکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه از مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل بازدید کرد.

در این بازدید که روز چهارشنبه، 4 جدی انجام شد، بخش‌های مختلف مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل از جمله مرکز نگهداری محجوزین، مکتب، شفاخانه و مرکز حرفوی این مرکز، مورد بررسی قرار گرفت.

موجودیت شفاخانه 24 ساعته و مکتب از صنف 4 الی 12 برای محجوزین از جمله سهولت‌هایی است که از دو سال به این‌سو مورد بهره برداری قرار گرفته‌است.

.

در این بررسی درباره تغییر شیوه نگهداری محجوزینی که رفتار و سلوک مثبت از خود نشان می‌دهند، تجهیز کتابخانه و ایجاد سهولت‌های بیشتر برای محجوزین، هدایات لازم داده شد.

Latest news

Thu, Jan 09 2020 12:06 PM
Background image

Ministry of Justice Cancels the Licenses of 13 Property Dealers in Kabul

The licenses of 13 property dealers in different areas of Kabul city have been cancelled by the Department of Mobilization of the Ministry of Justice of Islamic Republic of Afghanistan. . .

Mon, Dec 16 2019 3:23 PM
Background image

Ministry of Justice Drafts and Scrutinizes Seventy Five Legislative Documents during the Current Year

Top of Form

This ministry of justice has drafted and scrutinized seventy five legislative documents during the current year and submitted them for processing to the legislation. . .

Sun, Dec 15 2019 10:39 AM
Background image

Afghanistan and Kazakhstan to Increase Mutual Cooperation to Combat Admin Corruption

H.E Dr. Abdul Baseer Anwar- Minister of Justice of Afghanistan, visited in his office, Mr. Bitinkoove Alzhas Abaiyouli- Deputy Head of Kazakhstan Authority to Combat Admin Corruption,. . .

BACK TO NEWS