مساعدت‌های حقوقی رایگان

اطلاعات عمومی:
وزارت عدلیه در عرصه ارایه مساعدت‌های حقوقی رایگان دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
1- ارایه مشوره‌های حقوقی برای مظنون، متهم و محکوم علیه بی‌بضاعت و زنان و اطفال در قضایای خانوادگی
2- دفاع از حقوق مظنون، متهم و محکوم علیه بی‌بضاعت
3- دفاع از حقوق اطفال و زنان در قضایای خانوادگی  از طریق توظیف وکیل مدافع رایگان
4- تدویر برنامه‌های آگاهی‌دهی حقوقی برای شهروندان
ارایه مساعدت‌های حقوقی  رایگان برای مظنونان و متهمان بی‌بضاعت در قضایای جزایی و برای زنان و اطفال در قضایای مدنی توسط ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی این وزارت به‌پیش برده می‌شود. 
هدف از  ارایه این خدمات برای مظنونان و متهمان بی‌بضاعت، دفاع از حقوق آنان با در نظرداشت ماده 31 قانون اساسی، ارزش های اسلامی و موازین حقوق بشری می‌باشد.
مظنونان و متهمان بی‌بضاعت که خواهان دریافت مساعدت‌های حقوقی رایگان هستند،‌ می‌توانند با ارایه درخواست‌شان به‌صورت کتبی به ریاست مساعدت‌های حقوقی، دریافت فورم مربوط و تثبیت شدن بی‌بضاعتی شان، از این خدمات مستفید شوند.
مساعدین حقوقی بر بنیاد مقرره تنظیم مساعدت‌ حقوقی و قانون وکلای مدافع پس از ملاقات و مصاحبه با موکل، مطالعه دوسیه نسبتی دلایل و دفاعیه آنان را آماده کرده و در پیشگاه محکمه از حقوق آن‌ها دفاع می‌کنند.
ریاست مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه همچنین برای تمامی شهروندان در سراسر کشور از طریق خط تلفون «188» مشوره‌های حقوقی رایگان می‌دهد.
در کنار این، بخش آگاهی عامه حقوقی این ریاست وظیفه دارد تا به شهروندان در سراسر کشور در باره حقوق و وجایب شان در قوانین نافذه کشور آگاهی‌دهی کند. این کار به‌هدف تامین عدالت در جامعه و جلوگیری از قانونی شکنی و حق‌تلفی صورت می‌گیرد.
آگاهی‌دهی حقوقی به شهروندان توسط این ریاست از طریق رسانه‌ها، اوراق تبلیغاتی، گردهمایی‌های مردمی در محلات، وکلای گذر، قوماندانی‌های امنیه، مساجد و پوهنتون‌ها صورت می‌گیرد.
گزارش‌ها از کارکردهای وزارت عدلیه در عرصه ارایه مساعدت‌های حقوقی رایگان را در ذیل بخوانید:

گزارش یک ماهه

گزارش ربعوار

گزارش سالانه