مبصره (صرف طبقه اناث)

waheed
پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۲:۲۶

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        مبصره

بست:      7

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           (     )

گزارشده به:           آمر مربوطه

گزارش¬گیر از:     ندارد

کد:         

تاریخ بازنگری:      10/06/1398

هدف وظیفه: مراقبت از غذا، البسه ودیگرضروریات اطفال تحت حجز؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. مراقبت از وسایل و تجهیزات تخنیکی بخش مربوطه؛
 2. نظم اطفال تحت حجزدراوقات تدریس ورهنمائی شان درصنوف معینه؛
 3. مراقبت ازتوزیع نان برای اطفال تحت حجز؛
 4. اخذمواد غذایی ازتحویلدار جهت صرف صبحانۀ اطفال تحت حجز؛
 5. تنظیم وتهیه وسایل تنویرلیلیه درطول شب؛
 6. تنظیم ومراقبت ازگرم وسرد نمودن اطاق ها در ایام زمستان وتابستان؛
 7. آفتاب دادن البسه باب اطفال درهفته یک بار؛
 8. دواپاسی ضدحشرات دراطاق طبق برنامه های معینه آمریت صحی؛
 9. تنظیم ومراقبت ازپایوازان محجوز در روزهای پایوازی؛
 10. مراقبت ونظارت ازنظافت لیلیه واطفال تحت حجز.؛
 11. ارائه گزارش شفاهی از فعالیت های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن آمرین مربوطه؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 8 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معارهای های ذیل ترتیب ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی فنی  و حرفوی؛
 2. داشتن تجربه کاری برای احراز این بست حتمی نمیباشد؛
 3. تسلط به یکی اززبان های رسمی کشور (دری ویا پشتو)
 4. توانائی انجام وظایف را داشتته باشد؛

علاقمندان واجد شرایط می توانند فورم کاریابی را از تاریخ 6/9/1398 الی 17/9/1398 برای مدت 10 روزکاری از مدیریت عمومی استخدام کارکنان قراردادی وزارت عدلیه اخذ نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies