زندگی‌نامه جلالتمآب گل محمد گلزی، معین اداری و مالی وزارت عدلیه

اوایل زندگی

.محترم گل محمد گل‌ زی در سال ۱۳۳۱ هجری شمسی در ولسوالی سر روضه ولایت پکتیکا چشم به جهان گشود.

تحصیلات:

 • ماستری در بخش اداره عامه از پوهنتون (Georgia College & State University, Milledgeville, Georgia)  ایالات متحده امریکا 1992 .
 • تحصیلات فرعی: در بخش پالیسی بین الملل از پوهنتون) (Georgia College & State University, Milledgeville, Georgia ایالات متحده امریکا .
 • زبان انگلیسی، روش تحقیق، تاریخ و فرهنگ امریکا، پوهنتون (Nebraska at Omaha) 1990.
 • لیسانس دربخش مدیریت اداری، فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون کابل 1973.

تجربه کاری:

 • مشاور ارشد دفتر ریاست اجرائیه از سپتمبر 2017 الی جنوری 2019.
 • مشاور ارشد توسعه نهادی وزارت معارف  ازمی 2014 الی جنوری 2015.
 • مدیر ارشد برنامه و ارتقأ ظرفیت معلمین داخل خدمت دیپارتمنت تعلیم و تربیه معلم وزارت معارف از نومبر2010 الی مارچ 2014.
 • مربی (داوطلب) برنامه ماستری تعلیم و تربیه معلم (Teacher Education Master Program) (Karlstad University Stockholm, Sweden ) از جولای 2011 الی 2013.
 • مدیر عمومی مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل (ACKU)  ازجنوری 2006 الی دسمبر 2008.
 • مدیر مرکز منابع و معلومات مؤسسه (ACBAR)، (ARIC) از فبروری 2002 الی دسمبر 2005.
 • نماینده کشوری مؤسسه (ACBAR) از اکتوبر 2004 الی دسمبر 2005.
 • رئیس عمومی خدمات ملکی و اصلاحات اداری صدارت عظمی از 1993 الی 1994.
 • مدیر عمومی ریاست تجارتی تصدی نجاری افغان وزارت معادن و صنایع از 1977 الی 1978.
 • مدیر دارالانشا و ارتباطات شرکت ساختمانی هلمند وزارت انرژی و آب از 1974 الی 1977.

فعالیت های اکادمیک:

 • ترجمه: کتاب تحت عنوان "چرا ملت ها درگیر جنگ می شوند"، 2020.
 • مطالعه مهارت های ریاضی در معارف افغانستان 2020.
 • نگارش مشترک درمورد ارزیابی تأثیرات برنامه ملی ظرفیت‌سازی معلمان داخل خدمت 2012.
 • مطالعه برنامه ماستری تحقیق و توسعه آموزش‌ها در افغانستان، پروژه اتحادیه اروپا که توسط پوهنتون (Karlstad) اجرا میگردید، 2011.
 • مطالعه آموزش به عنوان یک چالش در منطقه تحت جنگ، پروژه (CIDA) که از جانب وزارت معارف اجرا میگردید،2009.

زبان ها:

پشتو، دری، انگلیسی، اردو

مهارت های کمپیوتری:

ورد، اکسیل، اوت لوک.