در بخش ترجمه اسناد تقنینی و تصدیق ترجمه اسناد رسمی

اطلاعات عمومی:
 وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ترجمه اسناد تقنینی و تصدیق ترجمه اسناد رسمی دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
1- ترجمه قوانین، فرامین تقنینی، مقرره‌ها، اساس‌نامه‌ها، تعدیل، ایزاد ، حذف، الغا، یا ضمیمه در آن‌ها و مصوبه‌های تقنینی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و شورای ملی به زبان‌های رسمی کشور و در  صورت ضرورت به زبان‌های بین‌المللی
2- ترجمه قوانین سایر کشورها در صورت لزوم به یکی از زبان‌های رسمی
3- تصدیق ترجمه اسناد رسمی در صورت تقاضا مطابق احکام قانون
ترجمه اسناد تقنینی دیگر کشورها به زبان‌های رسمی کشور به‌هدف استفاده از آن در امور قانون‌گذاری صورت می‌گیرد. در کنار این تصدیق ترجمه درست اسناد رسمی که شامل تذکره، قباله، نکاح خط، طلاق خط، مجرد خط و اسناد تحصیلی می‌شود، از مسوولیت‌های وزارت عدلیه است که هردو بخش فوق توسط بورد ترجمه و تصدیق اسناد رسمی این وزارت به‌پیش برده می‌شود.
بخش مربوط به ترجمه اسناد تقنینی در ریاست بورد ترجمه در وزارت عدلیه انجام می‌شود و بخش تصدیق ترجمه اسناد رسمی در نمایندگی‌های این ریاست واقع شهرنو (مقابل ریاست حج و اوقاف) و ساحه چمن حضوری (غرفه‌های چتر واحد) شهر کابل طی مراحل می‌شود.
گزارش‌ها در باره فعالیت‌های وزارت عدلیه در بخش ترجمه اسناد تقنینی و تصدیق ترجمه اسناد رسمی را در ذیل بخوانید:

گزارش یک ماهه

گزارش ربعوار

گزارش سالانه