حفاظت و نگهداری اطفال مظنون، متهم و محکوم به حجز

اطلاعات عمومی:
وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه حفاظت و نگهداری اطفال مظنون، متهم و محکوم به حجز دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
1-    ایجاد مراکز اصلاح و تربیت به‌منظور نگهداری اطفال مظنون، متهم و محجوز، مطابق احکام قانون
2-    اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور اصلاح و تربیت اطفال مظنون، متهم یا محکوم به حجز مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط
3-   مساعد ساختن شرایط مناسب زیست، معیشت، صحت امنیت، تعلیم، تربیت و آموزش به اطفال مظنون متهم و محکوم به‌حجز
در عرصه اصلاح و تربیت اطفال مظنون، متهم و محکوم به تخلف از قانون، ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربيت اطفال این وزارت با همکاری سایر نهادهای مربوط کار می‌کند.
اطفال متخلف از قانون که از 12 تا 18 سال عمر دارند پس از تخلف و دریافت قرار سارنوالی برای اکمال تحقیق و محاکمه به این مراکز انتقال و در آن نگهداری می‌شوند. اطفالی که از سوی محکمه، محکوم به حجز می‌شوند نیز برای سپری کردن مدت حجز شان در این مراکز نگهداری می‌شوند.
مراکز اصلاح و تربیت اطفال هم اکنون در 34 ولایت کشور فعال است و اطفال در بخش‌های باز و بسته این مراکز نگهداری می‌شوند. در بخش باز این مراکز اطفال از طرف روز نگهداری شده و از طرف شب با ضمانت کتبی اولیای شان به آن‌ها تسلیم می‌شوند؛ اما در بخش «بسته» اطفال تمام وقت (روز و شب) نگهداری می‌شوند.
شورای عالی مراکز اصلاح و تربیت اطفال که بر بنیاد قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال تشکیل شده وظیفه دارد تا در راستای تأمین حقوق اطفال متخلف از قانون، تطبیق موثر قانون، رسیدگی به تخلفات اطفال و بررسی و بهبود فعالیت‌های این مراکز تصمیم‌گیری کند. این شورا 12 عضو از ادارات دولتی و یک عضو غیر دولتی داشته و وزیر عدلیه در راس آن  قرار دارد.
در این شورا، رییس مراکز اصلاح و تربیت اطفال، نماینده‌های ستره محکمه، لوی سارنوالی، کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و نماینده‌های وزارت‌های، امور داخله، معارف، صحت عامه، امور زنان، کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف و اطلاعات و فرهنگ به حیث عضو کار می‌کنند. این ادرات مؤظف اند تا در عرصه‌های تعلیمی، تربیتی، دینی و فرهنگی اطفال را آموزش دهند و در بخش امنیت و صحت این اطفال نیز همکاری کنند.
اطفال مظنون متهم و محکوم به حجز بر علاوه نگهداری در این مراکز، از سوی وزارت عدلیه و ادره‌های عضو تحت آموزش و پرورش قرار می‌گیرند تا پس از بازگشت به خانه‌های شان، منحیث افراد سالم و قانون‌پذیر در جامعه حضور داشته باشند.
برای پیش‌برد کار و نظارت از روند کاری این مراکز، بخش «نظارت و هماهنگی» و نیز بخش «تحقیقات تنظیم برنامه‌های تعلیمی، تربیتی و حرفه‌ای» ریاست مراکز اصلاح و تربیت اطفال در چارچوب وزارت عدلیه کار می‌کنند.
گزارش‌ها از کارکردهای ریاست مراکز اصلاح و تربیت اطفال در ذیل قابل دریافت است:

گزارش یک ماهه

گزارش ربعوار

گزارش سالانه