آمر مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

waheed
یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۴:۷

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه: آمر مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

بست:  3

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه:  حمایت حقوق بشر

موقعیت پست:  کابل

تعداد پست:  1

گزارشده به: رئیس حمایت حقوق بشر

گزارش گیر از: کارکنان بخش

تاریخ اعلان: 27/5/1398

ختم اعلان: 6/6/1398

هدف وظیفه: رعایت مفاد کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر در زمینه اسناد تقنینی و استراتیژیک

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ریاست حمایت حقوق بشر جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
 2. همکاری های مسلکی و تخنیکی با اعضا بورد مربوطه جهت سازگاری اسناد تقنینی و استراتیژیک با مفاد کنوانسیوانهای بین المللی حقوق بشر.
 3. همکاری در تحلیل موضوعات حقوقی از دیدگاه حقوق بشر بمنظور تهیه گزارشهای تحلیلی و تحقیقی با اعضا بورد مربوطه.
 4. . مرور و بررسی قوانین ملی در روشنایی معاهدات بین المللی حقوق بشر به منظور رعایت معیار های بین المللی حقوق بشر در آنها.
 5. ارایه مشوره با رئیس حمایت حقوق بشر در زمینه ایجاد هماهنگی و جلب همکاری نهاد های ذیربط.
 6. تهیه و ترتیب گزارشات تحلیلی و مقایسوی اسناد تقنینی و استراتیژیک در روشنایی کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر.
 7. اشتراک در ورکشاپ ها سیمنار ها و کنفرانس ها در رابطه به موضوعات مربوط به بخش مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک.
 8. همکاری با رئیس بخش بمنظور ایجاد هماهنگی و جلب ادارات دولتی بمنظور رعایت موازین و معیار های بین المللی حقوق بشر در اسناد تقنینی و استراتیژیک آنها.
 9. همکاری در تسوید پروپوزل و سایر اسناد مربوطه جهت تمویل و اجرای برنامه ها و فعالیت های اداره حمایت حقوق بشر.
 10. شناسایی مشکلات و موانع کاری بخش مربوطه و دریافت راه حل ها جهت رفع آنها.
 11. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 12. ارزیابی اجرااتت و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.
 13. ارایه گزارش ماهوار ربعوار سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و درستاورد ها بمنظور مطلع ساختن ریاست مربوط از پیشرفت فعالیتها و دست آورد های بخش های مربوط.
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

درجه تحصیل:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته حقوق و یا شرعیات و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 2. حداقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.
 3. قابلیت ارائه مشوره در طرح خط مشی (پالیسی) اداره مربوط را دارا باشد
 4. توانائی رهبری و کنترول اداره را داشته باشد.
 5. بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی (دری پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی
 6. مهارت پروگرام های کمپیوتر (ورد اکسل پاورپاینت و اکسس)

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم

.

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از  وب سایت (www.moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به آمریت استخدام ریاست منابع بشری تسلیم نمایند و یا فورم های درخواستی  ولایحه وظایف را حضوراً از آمریت استخدام این وزارت واقع غرب قصر دارالامان در اوقات رسمی دریافت نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies