د عامه حقوقی پوهاوی د اړیکو تګلاره - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت

د عامه حقوقی پوهاوی د اړیکو تګلاره

د عامه حقوقی پوهاوی د اړیکو د تګلاری پوره متن دلته ترلاسه کولای شی.