حقوقي چوکاټ - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت