د داخلی پلټنې ریاست - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت

د داخلی پلټنې ریاست

د عدلې وزارت دداخلی پلټنې ریاست د وزیرانو دعالی شورا د ۱۲- ۱۱- ۱۳۸۳ نیټی د (۸) ګڼې مصوبې د (۱۱) بند په مطابقت د (۱۳۸۴) کال د عدلې وزارت په تشکیل کی جوړ اود منظورشوی پلان سره سرم چې د عدلیې وزارت له خوا صورت نیسی – د پلټنې د عالی ادارې سره په دهماهنګی کړه نی کوی .
الف : د داخلی پلټنې ریاست د دندو موخې په لاندې توګه دی :
۱- د وزارت تر اثر لاندې ادارو د مسلکی ،مالی او اداری کړه نو څځه ډاډګیرنه .
۲- د مسلکی ، مالی او اداری چارو موثره نظارت او کنترول .
۳-تراثرلاندې ادارود پلانونو د تحقق څرنګوالی .
۴-دعامه دارایې ساتنه د نظارت او کنترول له لارې .
۵-تر اثر لاندې اداروکې- دناسم ،غیرګټور ، غیر موثر او غیر قانونی کړه نو – پیژند ګلوی – او دنیمګړتیا وو د سمون وړاندیز.

           
ب : دداخلی پلټنې ریاست دندې او صلاحیتونه په لاندې ډول دی :
۱-دپلټنې د پلان طره او ترتیب .
۲- دپلټنی اجراء او دترتیب شوی پلان تطبیق .
۳- دلوایحو، طرزالعملونو او لارښودونو وضع کول ددې قانون دښه تطبیق په منظور.
۴-دپلټنې د عالی اداری او دپلټنې دبین المللی سازمانود اجرایې معیارونو رعایت ددې قانون د احکامو په نظر کې نیولوسره .
۵-دضرورت په بنا د ګزارشاتو نشر د عدلیې وزارت د صلاحیت لرونکو مقاماتو په هدایت .
د عدلیې وزارت د پلټنې ریاست د لومړنی و خت څخه تر اوسه پورې توانیدلای چې د خپلو فعالیتونو دسمون لپاره کلنی پلان د پلټنې د عالی اداری سره په همغږی دولایتی څانګو دکاری کړه نو څخه د کتنې لپاره جوړ چې د عدلیې وزارت د منظورې څخه وروسته د لارښوونې او ګتور خدمت په موخه کړی دی چې به دې اړونده د کاری اړیکو د تامین ، په کارو کی د پرمختګ او اسانتیا وو په منظور او د کاری ظرفیتونو د لوړه ولولپاره د اړونده ادارو سره ګډی هڅې لری .
نوموړی ریاست د دریو کاری پلانو ( کلنی ، فوق العاده ،عینی او جاری کنترول ) در لودونکی دی – چې د عدلیې وزارت تر اثر لاندې ادارو کې یې تطبیق کوی .
ج :دغه ریاست په خپل تشکیل کې (۳) آمریتونه (دپلټونکو د بورد آمریت ،  دنظارت او کنترول آمریت ، د ګزارشاتو د تحلیل او توحید آمریت ) او یواداری مدیریت لری .