وروستنۍ شميره - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت