لیست احزاب سیاسی که از وزارت عدلیه جواز فعالیت اخذ نموده اند - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

لیست احزاب سیاسی که از وزارت عدلیه جواز فعالیت اخذ نموده اند

رهنمائی برای احزابیکه بخاطر ثبت به ریاست انسجام مراجعه مینمایند.

یک ورق درخواست عنوانی وزارت عدلیه:

درخواست از سوی موسسان ویا شخصی که به وی ازجانب موسسان، هیات رهبری ویا شورای مرکزی حزب تفویض صلاحیت شده باشد .

اگر چنانچه رئیس حزب درخواست را امضا مینماید باید اعضای موسس یا بالاترین مقام تصمیم گیر حزب ریاست موصوف راطی یک ورق تائید وامضا نماید واین امضا کنندگان بشمول رئیس حزب بعنوان درخواست دهندگان شناخته می شوند.

 • نام حزب سیاسی وآدرس دفتر مرکزی آن وشماره تلفن دریک ورق.
 • شهرت درخواست دهنده گان (اسم ، ولد، ولدیت ، نمبر تذکره ، محل صدور، سکونت اصلی سکونت فعلی، وظیفه ، سمت حزبی امضا).
 • منابع تمویل .
 • سمبول ، اشعار وسایر مدارک تثبیت کننده هویت حزب (تشریح سمبول).
 • ارائه اسناد مصدقه ثبت ودارائی حزب از وزارت مالیه .
 • خانه پری درست فورمه درخواست عضویت حزب سیاسی از طرف اعضا (حداقل ده هزار قطعه فورمه(.

نوت: درمورد خانه پری فورمه ها موارد ذیل جداً رعایت شود.

 • خانه پری به شکل خوانا ومنظم باشد خط خوردگی نداشته باشد دوقلمه هم نباشد.
 • درمقابل محل سکونت اصلی وفعلی چنانچه داوطلب عضویت در اطراف زندگی مینماید قریه، ولسوالی وولایت نوشته شود وچنانچه داوطلب عضویت حزب درمراکز شهرها زندگی مینماید محل زندگی درشهر، ناحیه وولایت مربوطه نوشته شود .
 • امضای کارمند با صلاحیت حزب که در ذیل فورمه امضا مینماید از سوی رئیس حزب تائید ورسماً با نمونه امضای آن به ریاست انسجام معرفی شود.
 • درمقابل وظیفه بصورت تفصیلی نوشته شود که درکدام ارگان دولتی وغیردولتی کارمیکند.
 • فوتوکاپی تذکره های افراد یا فوتوکاپی کارت انتخابات ضمیمه فورمه های عضویت الزامی است .
 • ارائه مرامنامه واساسنامه حزب ودرذیل آن امضای رهبر حزب.
 • بیوگرافی درخواست دهندگان به امضای خودشان ویک قطعه عکس شان .
 • تعهد کتبی از حزب مربوطه مبنی براینکه افراد نظامی، حارنوالان،قضات،پولیس ومنسوبین امنیت ملی ، کمیسیون های مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون اصلاحات اداری، عضویت حزب شان را ندارند.
 • تعهد کتبی از رهبرحزب مبنی براینکه نیروی نظامی نداشته ودرآینده هم نخواهم داشت .
 • تعهد نامه DDR
 • درصورتیکه حزب بیرق حزبی داشته باشد باید تشریح شود .

فورمه شهرت مکمله درخواست دهندگان

فورمه درخواست عضویت حزب سیاسی

 

لیست احزاب سیاسی راجستر شده در وزارت عدلیه

شماره
 

نام حزب

رئیس حزب

آدرس

شماره تماس

1

حزب مشارکت ملی افغانستان

حاجی نجیب الله "کابلی"

ولایت کابل- ناحیه یازدهم- لب جر خیرخانه

0798833333

2

حزب متحد ملی افغانستان

نورالحق "علومی"

کابل- ایستگاه قلعه خیاط میدان هوای- کوچه نانوای

0799308484

3

حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان

سید اسحق "گیلانی"

کابل- شهر نو- سه راهی لوی حارنوالی – مسجد حضرت حنظله- بطرف جنوب کوچه اول دست راست

0799007113

0799486558

4

حزب پیوند ملی افغانستان

الحاج سید منصور"نادری"

کابل- چهارارهی تایمنی- متصل جماعت خانه عمومی مرکزی

0772077980

0772077957

5

حزب وحدت اسلامی افغانستان

محمد کریم "خلیلی"

کابل- دهبوری- مقابل لیسه مسلکی موسیقی

0799245544

0771292637

6

حزب جمهوری خواهان افغانستان

حبیب الله "سنجر"

کابل- شهر نو- سرک ششم قلعه فتح الله - سمت تایمنی

0729116812

07994367020

7

حزب ملی وطن

شیر الله جبارخیل

کابل- چهاراهی ترافیک- بل مقابل پوهنتون سلام- پهلوی صالون عروسی کابل سبز

0799323793 

0799462379


 

8

حزب انصاف ملی اسلامی افغانستان

انجنیر احمد شاه "ځدران"

کابل- ناحیه هشتم- کارته نو- سرک نو چهل متره- نزدیک حوزه

0799757069 

  0788247539

9

حزب دعوت اسلامی افغانستان

استاد عبدالرب رسول "سیاف"

کابل- خوشحال خان مینه- عقب مسجد کویتی

070278182

0799600600 

0786277277

10

حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان

پیر سید احمد "گیلانی"

کابل- ملالی وات- جوار سفارت اندونیزیا

0700276597  0777276597   

2200137

11

حزب توحید مردم افغانستان

فضل احمد "رشتیا"

بین سرک دهمزنگ الا دارالامان واقع در پنجصد متری دهمزنگ به طرف دارالامان دست چپ

0700298763 

0700822260 

0700273056

12

د افغانستان د ملی وحدت ولسی تحریک گوند

عبدالحکیم "نورزی"

کابل- شیرپور- نزدیک چهارراهی شهید-خانه نمبر 1245

0795078525

13

حزب وحدت ملی افغانستان

الحاج انجینر عبدالرحیم "سالارزی"

کابل- ناحیه پنجم- خوشحال خان الف- سه راهی پوهنتون تعلیم و تربیه- جنب لیسه نمبر سه کاینات

0799338183

0795814543

0700275554

14

افغان تولنپال ولسواك ګوند "افغان ملت"

انوارالحق "احدی"

کابل- د سيلو څلورم سرك- د خالد بن وليد مسجد مخامخ

0700081641 

0700230896

15

د افغانستان د سولي غورڅنګ ګوند

شهنواز "تڼي"

کلوله پشته - تعمیر بانک AIB

0777311523 

0799311523

16

حزب انسجام ملی افغانستان

نجیب الله صادق "مدبر"

ولایت کابل- ناحیه سوم- کوته سنگی- گولای دواخانه

0702020256

0799151543

17

حزب صلح ملی اسلامی افغانستان

الحاج شاه محمود "پوپل"

کابل – ناحیه اول- کوچه علی رضا خان- سه راهی مسجد شریف- سفید صندوق- بلاک دوم

0700852060

0789106656

0771191718

18

حزب نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان

محمد یاسین حبیب

گابل- تایمنی- سرک پنج پروزه خیرخانه- عقب مسجد خیرالبشر

0700482173  

  0799312458

19

حزب اقتدار اسلامی افغانستان

انجینر احمد شاه احمدزی

کابل، شهر نو، چهارراهی زنبق، مقابل دروازه شمالی سفارت ایران

0799331210  

0799189293

20

حزب الله افغانستان

حاجی احمد

ولایت هرات- ناحیه پنجم شاروالی- سرک "64" متره- کوچه اول- باغ دشت

0799035788 

0799299077

21

حزب همبستگی افغانستان

محمد داود "رزمک"

کابل- ایوب خان مینه- قلعه افغانها- مقابل سرک شورای ملی- کوچه 27 خانه 13

0700999695

0708900325

0789050609

22

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان

حاجی محمد "محقق "

کابل- چهاراهی دهبوری- ایستگاه سابقه- جوار هوتل الماس غرب

0778864704 

0799313327

23

حزب رسالت مردم افغانستان

نورآقا

کابل – جاده میوند- منزل سوم مرکز تجارتی المپیاد پلازا

0797364092

0789074636

24

حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان

سید نورالله

کابل- شیرپور- پهلوی خانه جنرال دوستم

0797612612

0708709999

25

حزب کنگره ملی افغانستان

عبدالطیف (پدرام)

کابل-ناحیه4- چهارراهی ترافیک-سمت چپ - کوچه پنجم - خانه پنجم

0798385960

0783109007

26

حزب اسلامی افغانستان

عبدالهادی(ارغندیوال)

کابل –ناحیه پنجم – خوشحال مینه – عقب بلاک های شاداب ظفر

0707812828

0772399158

0787330338

27

حزب سعادت ملی اسلامی افغانستان
تغییرنام نموده به(حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان)

مولوی عبدالحکیم"منیب"

شهر کابل- ناحیه 10- شیرپور- متصل مسجد جامع

0798297499

0774002022

28

حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان

محمد موسی (هوتک)

کابل- ناحیه سوم- گولایی دواخانه- کوچه حلبی سازی جنب مکتب خصوصی السوره

0700206227

0777888330

29

حزب حقیقت

شاه ولی "کریم ځوی"

کابل ششدرک-مقابل دوصد بستر اردو- جنب کمپنی مومن- عقب مسجد دوستوخیل

0772640444


 

30

حزب حركت اسلامي افغانستان

عبدالغني "كاظمي"

کابل کوته سنگی، مقابل ریاست ناحیه سوم شاروالی، دفتر مرکزی
 

0799858548

0202513232

31

حزب ( جبهه ملی نجات افغانستان )

حضرت صبغت الله "مجددی"

کابل- ناحیه 5 – خوشحال مینه- کوچه دوم- متصل دفتر کمیسیون حل منازعات مردم با دولت

0799302418

32

حزب اسلامی متحد افغانستان

وحیدالله"سباوون"

کابل- جمال مینه- سرک اول – عقب لیسه غازی

0788400788

0789502014

0700811931

33

حزب ثبات ملی افغانستان

احمد "هوتک"

کابل-ناحیه اول- مندوی- سرای خورد حاجی هزارگل- منزل سوم

0782214521

0784516980

34

حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان "همجا"
تغییر نام نموده به (حزب اعتدال ملی)

محمد جمیل

کابل- ناحیه دهم- شهرنو- بین چهارراهی حاجی یعقوب- چهارراهی شهید- کوچه سوم- دست راست خانه دوم دست چب

0700278126

35

حزب حق و عدالت

سردار محمد "روشن"

منزل نمبر 38 واقع سرک اول قلعه فتح الله خان

0744329777

0798748585

0785605555

36

حزب عدالت وتوسعه افغانستان

محمد جواد

کابل ناحیه سوم ،چهارراهی پل سرخ- نارسیده به فروشگاه فاینست

0796521800

0700292602

0700222906

37

حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان

سید خلیل الله "انوری"

کابل- ناحیه سوم- ایستګاه سرکاریز – مقابل مسجد اهل بیت

0797163005

38

حزب جمعیت اسلامی افغانستان

صلاح الدین "ربانی"

کابل –ناحیه دهم – سرک 15 وزیرمحمد اکبر خان – خانه نمبر 262

0788888882

0786555888

39

حزب اقتدار ملی افغانستان

سید علی اکبر

کابل- کارته چهار- گولائی پل سرخ- مقابل مسجد عمر جان قندهاری

0782955905

0700180693

40

حزب حرکت ملی افغانستان

دکتور وحید الله "ناصری"

کابل- ایستگاه سابقه تایمنی- شمال هوتل همسفر- منزل چهارم شرکت برادران نبی زاده

0702334913

0700264066

41

حزب نهضت اسلامی افغانستان

مولوی محمد مختار مفلح

کابل-میدان مارکیت میوه-جوار حوزه چهارم امنیتی پولیس-ساختمان حاجی سید احمد

0700210406

0777210406

42

حزب ملت افغانستان

جعفر مهدوی

کابل-ناحیه ششم- پل سرخ-کوچه بانکسیدار- خانه نمبر 32

0794033340

0796199241

43

حزب عصرما

مولوی عبد الرحمن "رحمانی"

کابل کارته چهار – مقابل وزارت تحصیلات عالی

0788908050

0799166144

44

حزب آزادی خواهان مردم افغانستان

محمد ظریف
"ناصری"

کابل- ناحیه 11- حصه اول خیرخانه- مقابل باختربانک- حاجی گل پلازا- طبقه دوم

0794751602

45

د افغانستان متحد ملت گوند

عبدالرحیم "ایوبی"

کابل- دهبوری- سرک کوچه لیسه رحمن بابا

0783525154

46

حزب صدای مردم

انجنیر شیرولی" وردک"

کابل – ناحیه 5 مسجد کویتی

0799806387

47

حزب نخبگان مردم افغانستان

عبدالحمید "جواد"

کابل- سرک سوم پروژه تایمنی- ناحیه چهارم- مقابل مکتب مولانا (رومی)

0700286399

0700632600

48

حزب اجماع ملی جوانان

میر حیدر "افغانزاده"

کابل سرک دارالامان- کوجه اول- جنب قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه- منزل ششم

0700261050

0794404380

49

حزب قیام ملی افغانستان

زمریالی "احدی"

کابل ناحیه 5 مقابل سیلو- کوچه مسجد ویس قرن- خانه نمبر 55

0775545561

0777477770

50

حزب افغانستان واحد

محمد  عمر "عیار"

کابل- کلوله بشته بین چهارراهی ترافیک و گل سرخ- عظیم پلاژا- منزل سوم- اپارتمان 13

0788347244

0794444888

51

حزب رفاه ملی افغانستان

محمد حسن"جعفری"

کابل- کارته 4- مقابل تخنیک ثانوی- عقب هوتل شهزاده شهر

0752016112
0772929145
0700293344

www.refahemelli.com

52

حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان

تعغیر نام نموده به حزب حراست اسلامی افغانستان

محمد اکبری

کابل – ناحیه3 – دهبوری – جنب انستیتوت علوم صحی فارابی

0799348207

0799334236

53

حزب عدالت

عبدالرشید؛ایوبی؛

کابل – ناحیه دهم – سرک (15)  وزیرمحمد اکبرخان کوجه ششم سمت چب

0792333300

0700533560

54 دافغانستان دوحدت المسلمین تحریک ګوند مولوی وزیر محمد  "وحدت" دکنر ولایت ن- داسد آباد ښار – دشهیدان چوک

0771355019

0772040519

55 حزب حرکت اسلامی ملت افغانستان سید محمد هادی "هادی" کابل – پل سوخته سرک دشت برچی مقابل عربی شونځی کوچه محمد عباس نوابی 0784235070
047599114
0781336900
56 حزب تحول ورفاه افغانستان محمد اشرف (احمدزی) کابل – ناحیه چهارم – سرک 80 متره میدان هوایی – عقب کورس آمادګی کانکور عرفان 0786234337
0770281050
57 حزب ملی ترقی مردم افغانستان محمد داود راوش کابل- ناحیه چهارم- کوچه مسجد حاجی میر احمد 0700259737

0799322137

58 د افغانستان ولسی حرکت گوند صدیق الله "فهیم" کابل- قلعه فتح الله- کوچه 12 - ناحیه دهم

0700319110

0799175770

59 دافغانستان نوی بنسټ ګوند احمدالله "علیزی" کابل ناحیه سوم سرک چهارم سیلو 0700300156
60 حزب بیداری ملت افغانستان عبدالمقصود "حسن زاده" کابل کارته 4 - کوچه حجاری و نجاری

0777319750

0729101020

61 حزب توسعۀ افغانستان مهدی "حسنی" کابل – ناحیه 3- چوک دهبوری- سرک رحمان بابا دست راست – نبش کوچۀ اول

0789608561

 0790724416

62 حزب اعتدال افغانستان سید حسین عالمی "بلخی" کابل – ناحیه 13- سرک شهید مزاری – پل خشک- سرک ریگریشن – کوچه ولی عصر

0796104721

0744850580

63 حزب حرکت انقلاب اسلامی سعادت افغانستان مولوی عبدالحی "سالک" کابل – جاده ملالی – جوار وزارت امور داخله – مقابل قونسلگری هندوستان

0700575976

0779305235

64 حزب حمایت نظام اسلامی افغانستان مولوی امین الله "امین" کابل ناحیه هشتم-سرک دوم شاه شهید

0799144474

0771060668

65 حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان ابوالحسین "یاسر" کابل- ناحیه 3- پل سرخ – کوچه محب زاده – خانه 38

0799181812

0780068785

66 حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان سید محمد علی"جاوید" کابل- پل سرخ- کوچه دوم- جنوب مسجد حسنین

0774519740

0794519740

0784519740

0744519740

67 حزب اجماع روشنگران ملی افغانستان محمد صبور "فرملی" کابل ناحیه 3- دهبوری- مقابل پوهنتون غرجستان

0700190031

0707020302

68 حزب خدمتگار مردم افغانستان سید مخدوم "رهین" کابل- ناحیه 10 - وزیر اکبرخان- سرک 15- کوچه 4- خانه شماره (405)

0782100009

0782369023

0700276292

69 حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان خواجه محمد " صدیقی " کابل – حوزه سوم – کارته چهار – مقابل پوهنتون ابوریحان

0795186151

0744646450

70 حزب برابری مردم افغانستان داودعلی "نجفی" کابل _ ناحیه ششم – سرک شش – کارته سه – خانه نمبر 427

0799437866

0798216135

71 حزب عدالت اسلامی ملت افغانستان عبدالقاهر "شریعتی " شهرکابل –ناحیه دهم – قلعه فتح الله – سرک 2 – مقابل دفتر موسسه آغاخان

0789994774

0700218759

72 حزب نهضت ملی گرایی افغانستان داکتر سید احمد شکیب "منتظری" شهرکابل – ناحیه سوم – پل سوخته – کوچه برج برق – بالای واحد شفاخانه فردوس

0700020608

0797495553