زندگی نامۀ جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

زندگی نامۀ جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

اوایل زنده‌گی

دکتر عبدالبصیر انور در یک خانوادۀ مذهبی و روشنفکر در سال ۱۳۳۱ هـ.ش در افغانستان به دنیا آمده است. دکتر انور، اوایل زنده‌گی خود را در کابل سپری نموده و مکتب را در لیسۀ عالی نادریه – کابل، به پایان رساینده است.

گذشتۀ تحصیلی

-  ماستری سوم در رشتۀ تعلیمات اسلامی، شهادة العالمیه فی علوم الاسلامیه و العربیه، ۱۹۹۸، ملتان؛

-  ماستری دوم در رشتۀ علوم سیاسی و اداری، اکادمی اسلامی ساینس و تکنالوژی، ۱۹۹۰، پشاور؛

-  ماستری اول در طب عمومی، ۱۹۷۸، پوهنتون کابل.

منحیث وزیر عدلیه پس از ۲۰۱۵؛

دکتر عبدالبصیر انور، تغییر در روش‌های تأمین ارتباط مؤثر با مؤسسات ملی و بین المللی را یکی از اهداف کارش می‌داند؛ از همین رو در نشست‌های ملی و بین المللی به گونۀ منظم اشتراک ‌می‌نماید. بر بنیاد این مهم، تاکنون توجه بسیاری از نهاد‌های ملی و بین المللی را به وزارت عدلیه ج.ا.ا، جذب و حفظ نموده است.

دستآوردهای مهم و فشرده در این دوره:

-  به پایان رسانیدن قانون جزای افغانستان، قانون حمایت از حقوق اطفال و سایر قوانین مهم؛

-  امضای توافق‌نامۀ عدلی و حقوقی با جلالت‌مآب وزیر عدلیه عربستان سعودی؛

-  ایجاد برنامۀ آموزشی ستاز تقنینی؛

 - طرح و تدقیق 183 سند تقنینی در سال‌های 1394 و 1395؛

 - معرفی نزدیک به 100 تن از کارمندان وزارت عدلیه در برنامه های لسانس و ماستری؛

 - جلوگیری از غصب زمین و اموال منقول و غیر منقول دولتی؛

 - رسیده گی به عرایض و دوسیه های حقوقی شهروندان؛

 - اعمار 5 تعمیر ریاست‌های عدلیه و 3 تعمیر مراکز اصلاح و تربیت اطفال به گونۀ معیاری؛

-  مبارزه جدی با فساد اداری؛

-  تغییر جای وزارت عدلیه از چهاراه پشتونستان در ساحۀ وزیر محمد اکبرخان- تعمیر وزارت عدلیه در چهاراه پشتونستان، جای مناسبی نبود.

-  و ... .

دکتر انور به منظور رشد توانایی‌های کارمندان این وزارت، به همکاری برخی نهادها، کورس‌های آموزش زبان، تکنالوژی و سایر برنامه های آموزشی را فراهم کرده است.

او در نظر دارد تا سیستم حکومت‌داری الکترونیکی را در مرکز و ولایت‌های این وزارت، ایجاد کند؛ هم‌چنان، به منظور چگونه‌گی آگاهی دهی از قانون، راه های بهتری را جست‌و‌جو می‌کند.

تجربه های کاری

-  مشاور رییس جمهوری در امور اجتماعی، 2012 تا 2015، کابل؛

-  معین وزارت صحت عامه و سرپرست وزارت صحت عامه، 1996، کابل؛

-  عضو شورای عالی رهبری دولت اسلامی افغانستان، کابل؛

-  مشاور دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ۱۹۹۵، کابل؛

-  مشاور صدارت اعظمی دولت اسلامی افغانستان، 1992 تا 1994، کابل؛

-  عضو کمیسيون‌های تسوید و تصویب قانون اساسی مؤقت دولت اسلامی افغانستان، 1993؛

-  فرستاده‌ی ویژه رییس جمهوری افغانستان در کنفرانس‌های ملی و بین المللی، 1997 تا 2001؛

-  نماینده‌ی دولت مؤقت اسلامی افغانستان، 1991، OIC، باندونگ اندونیزیا؛

-  عضو کمیسيون انتخابات دولت مؤقت مجاهدین افغانستان، 1986 تا 1990؛

-  عضو کمیسيون تدوین قانون اساسی مؤقت، 1986 تا 1990؛

-  عضو شورای رهبری اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان

-  رییس عمومی صحت عامۀ دولت مؤقت مجاهدین و عضو هیأت رهبری؛

-  رییس صحت عامۀ حزب اسلامی؛

-  عضو هییت مؤسسان پوهنتون اسلامی افغانستان؛

-  استاد پوهنځی طب پوهنتون اسلامی؛

-  استاد و آمر بخش ثقافت اسلامی پوهنتون اسلامی افغانستان.

مسؤولیت‌های اجتماعی

-  عضو هیأت مدیره‌ی اکادمی اسلامی ساینس وتکنالوژی، پشاور؛

-  عضو هیأت بزرگ اصلاح میان‌گروه های جهادی، پشاور، کابل؛

-  عضو هیأت در رهبری اجلاس قبرص برای تأمین صلح درافغانستان، قبرص؛

-  عضو هیأت رهبری مجمع صلح و وحدت ملی افغانستان، پشاور؛

-  عضو هیأت اجلاس قبرص درکنفرانس بن برای افغانستان، ۲۰۰۱، بن، آلمان.

زبان‌ها

دری، پشتو، انگلیسی، عربی و اردو