زنده‌گی‌نامۀ فضیلت‌مآب سید محمد هاشمی، معین اداری وزارت عدلیه ج.ا.ا - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

زنده‌گی‌نامۀ فضیلت‌مآب سید محمد هاشمی، معین اداری وزارت عدلیه ج.ا.ا

اوایل زنده‌گی

سید محمد هاشمی در یک خانوادۀ مذهبی و روشن‌فکر در سال 1340 هـ.ش در افغانستان به دنیا آمده است. او، اوایل زنده‌گی خود را در کابل سپری نموده و تعلیمات ابتدائیه و ثانوی را در لیسۀ حربی شوونځی (۱۳۵۷) به پایان رسانیده است.

 

گذشتۀ تحصیلی

- ماستری در رشتۀ جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی 1390 ، کابل؛

- لیسانس در رشتۀ فلسفه و جامعه شناسی، دانشگاه کابل، 1389، کابل؛     

 

منحیث معین اداری پس از 1390؛

- رشد توانایی های کارمندان وزارت در مقاطع لیسانس، ماستری و برنامه های کوتاه مدت؛

- آغاز فعالیت‌ها برای اعمار تعمیر مرکزی وزارت عدلیه، ریاست‌های عدلیه ولایت‌ها و مراکز اصلاح؛

- مقاله نویسی؛ عدالت ترمیمی، تحلیل جامعه شناختی تحول الگوهای اقتدار در نظام‌های سیاسی افغانستان و تأمین نظام اجتماعی در افغانستان و جزاها و جرایم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی، از زمره عنوان‌های مقاله های نشر شده در ماهنامۀ عدالت است؛

- سفرهای رسمی؛ سنگاپور در بارۀ فساد اداری. ترکیه در بارۀ بدیل‌های حجز. جرمنی، در بارۀ استراتیژی وزارت عدلیه؛

 و مبارزه با فساد اداری با آموزش کارمندان، تفتیش و نظارت از عملکردهای کارکنان، تقویت قدرت شکایت و مکانیزم نظارتی آن، رشد توانایی‌های کارکنان از طریق آموزش‌های علمی در مقاطع لیسانس، ماستری و دکترا و نهادینه ساختن مالکیت و تعهد کاری به کارمندان اجرایی، از زمره علاقمندی‌های کاری آقای هاشمی در وزارت عدلیه است.

 

تجربه های کاری

- رییس اداری و مالی وزارت عدلیه، 1385 تا 1390؛

- رییس عمومی مالی و اداری وزارت عدلیه 1384 تا 1385؛

- رییس انسجام، بررسی و ثبت سازمان‌های اجتماعی و احزاب سیاسی وزارت عدلیه 1382 تا 1384؛

- مدیر عمومی تحریرات و معاون ریاست انسجام، بررسی و ثبت سازمان‌های اجتماعی و احزاب سیاسی وزارت عدلیه 1381 تا 1383.

 

تقدیرنامه ها

- تقدیر نامۀ درجه اول از سوی جلالتمآب رییس جمهوری ا.ا؛

- تقدیر نامه های درجه دوم از سوی مقام‌ وزارت؛

- تقدیر نامۀ از سوی شورای ملی.

 

زبان‌ها

دری، پشتو، انگلیسی