زندگی نامۀ داکتر عبدالبصیر "انور" وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

زندگی نامۀ داکتر عبدالبصیر "انور" وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

اوایل زنده‌گی

دکتر عبدالبصیر انور در یک خانوادۀ تحصیل‌کرده و روشن‌فکر در سال ۱۳۳۱ هـ.ش در افغانستان به دنیا آمده است. دکتر انور، اوایل زنده‌گی خود را در کابل سپری نموده و تعلیمات ابتدائیه و ثانوی را در لیسۀ عالی نادریه - کابل، به پایان رسانیده است.

گذشتۀ تحصیلی

- ماستری سوم در رشتۀ تعلیمات اسلامی، شهادة العالمیه فی علوم الاسلامیه و العربیه، ۱۹۹۸، ملتان؛

- ماستری دوم در رشتۀ علوم سیاسی و اداری، اکادمی اسلامی ساینس و تکنالوژی، ۱۹۹۰، پشاور؛

- ماستری اول در طب عمومی، ۱۹۷۸، پوهنتون کابل.

منحیث وزیر عدلیه پس از ۲۰۱۵؛

دکتر عبدالبصیر انور، تغییر در روش‌های تأمین ارتباط مؤثر با مؤسسات ملی و بین المللی را، یکی از اهداف کارش می‌داند؛ از همین رو در نشست‌های ملی و بین المللی به گونۀ منظم اشتراک ‌می‌نماید. بر بنیاد این مهم، تا کنون توجه بسیاری از نهاد‌های ملی و بین المللی را به وزارت عدلیه ج.ا.ا، جذب و حفظ نموده است.

موارد مهم:

- تسلیم گیری پیش نویس قانون جزای افغانستان از سوی گروه اصلاح و بازنگری قانون جزای افغانستان؛

- امضای توافق‌نامۀ عدلی و حقوقی با جلالت‌مآب وزیر عدلیه عربستان سعودی؛

- ایجاد برنامۀ آموزشی ستاز تقنینی؛

- مبارزه جدی با فساد اداری؛

- معرفی بیشتر از ۷۰ تن کارمندان وزارت عدلیه در برنامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد؛

- طی مراحل ۹۱ سند تقنینی در سال ۱۳۹۴ و طی مراحل ۶۲ سند تقنینی از آغاز ۱۳۹۵ تاکنون؛

- تغییر جای وزارت عدلیه از چهاراه پشتونستان در ساحۀ وزیر محمد اکبرخان- تعمیر وزارت عدلیه در چهاراه پشتونستان، جای مناسبی نبود.

- و ... .

دکتر انور به منظور رشد توانایی‌های کارمندان این وزارت، به همکاری برخی نهادها، کورس‌های آموزش زبان، تکنالوژی و سایر برنامه های آموزشی را فراهم کرده است.

او در نظر دارد تا سیستم حکومت‌داری الکترونیکی را در مرکز و ولایت‌های این وزارت، ایجاد کند؛ هم‌چنان، به منظور چگونه‌گی آگاهی دهی از قانون، راه های بهتری را جست‌و‌جو می‌کند.

تجربه های کاری

- مشاور رییس جمهوری در امور اجتماعی، 2012 تا 2015، کابل؛

- معین وزارت صحت عامه و سرپرست وزارت صحت عامه، 1996، کابل؛

- عضو شورای عالی رهبری دولت اسلامی افغانستان، کابل؛

- مشاور دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ۱۹۹۵، کابل؛

- مشاور صدارت اعظمی دولت اسلامی افغانستان، 1992 تا 1994، کابل؛

- عضو کمیسيون‌های تسوید و تصویب قانون اساسی مؤقت دولت اسلامی افغانستان، 1993؛

- فرستاده‌ی ویژه رییس جمهوری افغانستان در کنفرانس‌های ملی و بین المللی، 1997 تا 2001؛

- نماینده‌ی دولت مؤقت اسلامی افغانستان، 1991، OIC، باندونگ اندونیزیا؛

- عضو کمیسيون انتخابات دولت مؤقت مجاهدین افغانستان، 1986 تا 1990؛

- عضو کمیسيون تدوین قانون اساسی مؤقت، 1986 تا 1990؛

- عضو شورای رهبری اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان

- رییس عمومی صحت عامۀ دولت مؤقت مجاهدین و عضو هیأت رهبری؛

- رییس صحت عامۀ حزب اسلامی؛

- عضو هییت مؤسسان پوهنتون اسلامی افغانستان؛

- استاد پوهنځی طب پوهنتون اسلامی؛

- استاد و آمر بخش ثقافت اسلامی پوهنتون اسلامی افغانستان.

مسؤولیت‌های اجتماعی

- عضو هیأت مدیره‌ی اکادمی اسلامی ساینس وتکنالوژی، پشاور؛

- عضو هیأت بزرگ اصلاح میان‌گروه های جهادی، پشاور، کابل؛

- عضو هیأت در رهبری اجلاس قبرص برای تأمین صلح درافغانستان، قبرص؛

- عضو هیأت رهبری مجمع صلح و وحدت ملی افغانستان، پشاور؛

- عضو هیأت اجلاس قبرص درکنفرانس بن برای افغانستان، ۲۰۰۱، بن، آلمان.

زبان‌ها

دری، پشتو، انگلیسی، عربی و اردو