تماس با ما - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

تماس با ما

 

شما میتوانید ذریعۀ فورم شکایات، شکایات و انتقادات خویش را به ما بفرستید.

نشانی : سرک (١٥) وزیر محمد اکبرخان، کوچه سوم، دست جپ - شیرپور
کابل، افغانستان

لیست شماره‌موبایل رئیس‌های مرکزی وزارت عدلیه

شماره

نام

وظیفه

شماره موبایل

ایمیل آدرس

1

میرمحمد انور سادات

رئیس عمومی قضایای دولت

0773667333

0744700100

 

2

عزیزه عدالت خواه

رئیس عمومی مساعدت های حقوقی

0700248020

 

3

محمد صدیق صدیقی

رئیس عمومی مراکز اصلاح وتربیت اطفال

0700227248

 

4

عبدالمجید غنی زاده

رئیس عمومی تقنین

0700231087

amghanizada@moj.gov.af

5

شاه ولی الله عطایی

رئیس پالیسی و پلان

0774209505

plan@moj.gov.af
ataye_kakar@moj.gov.af

6

محمد رحیم دقیق

رئیس نشرات و سرپرست ریاست عمومی حقوق

0700587457

mrdaqiq@moj.gov.af

7

جمال خان ناصری

رئیس دفتر مقام وزارت

0700227056

jkhnaseri@moj.gov.af

8

عبدالوحید هدایت

مسؤل حقوق بشر وزارت عدلیه

0700072139

 

9

عبدالغیاث الیاسی  

رئیس تفیتش داخلی

0799420802

elyasi@moj.gov.af

10

میرفیاض الدین

رئیس مرکز اصلاح کابل

0700061291

 

11

محمد ناصر حافظی

رئیس انسجام

0799420806

regsocialorg@moj.gov.af

12

اشرف خان عظیمی

معاون ریاست عمومی تقنین

0700025740

ajaleb@moj.gov.af

13 روح الله مراد سرپرست ریاست اداری و مالی 0707352435  

14

سید عبدالقادر غیاثی

سرپرست ریاست قضایای دولت ولایت کابل

0708100797

 

15

امیر خان متقی

سرپرست ریاست منابع بشری

0700009065

jobs@moj.gov.af
apply@moj.gov.af

16

نایف ریاضت

سرپرست ریاست ارتباط خارجه

0786333668

naif.riazat@moj.gov.af

 

 

لیست شماره‌موبایل رئیس‌های ولایات وزارت عدلیه
 

شماره

نام

وظیفه

شماره موبایل

ایمیل آدرس

1

نصرت الله هوتک

رئیس عدلیه ولایت بغلان

0700513997

baghlan@moj.gov.af

2

حافظ سلطان نورستانی

رئیس عدلیه نورستان

0795124608

nooristan@moj.gov.af

3

حبیب الله هدایت

رئیس عدلیه دایکندی

0772327882

daykondi@moj.gov.af

4

نیک محمد احمدی

رئیس عدلیه کندهار

0796930550

kandahar@moj.gov.af

5

سید غلام محمد رحمانی

رئیس عدلیه هرات

0799417182

herat@moj.gov.af

6

سید جعفر مصباح

رئیس عدلیه بلخ

0777200172

balkh@moj.gov.af

7

ابراهیم رحمانی

رئیس عدلیه پکتیکا

0773063658

paktika@moj.gov.af

8

امین الله امینی

رئیس عدلیه بدخشان

0700714258

badakhshan@moj.gov.af

9

حشمت الله حشم

رئیس عدلیه تخار

0799551002

takhar@moj.gov.af

10

سمیع الله حقمل

رئیس عدلیه پکتیا

0700602270

paktia@moj.gov.af

11

پاینده محمد حسین خیل

رئیس عدلیه پروان

0700227050

parwan@moj.gov.af

12

محمد تراب تراب

رئیس عدلیه کنر

0707468166

kunar@moj.gov.af

13

حبیب الله آوا عمری

رئیس عدلیه جوزجان

0799160698

jawzjan@moj.gov.af

14

اسدالله همنوا

رئیس عدلیه فاریاب

0799282003

faryab@moj.gov.af

15

مولوی عبدالرزاق ناصح

رئیس عدلیه لوگر

0700617543

logar@moj.gov.af

16

عبدالرزاق عزیزی

رئیس عدلیه غزنی

0799397102

ghazni@moj.gov.af

17

محمد امان هلالی

رئیس عدلیه فراه

0799030435

farah@moj.gov.af

18

محمد طیب بارکزی

رئیس عدلیه هلمند

0799818909

helmand@moj.gov.af

19

برهان الدین حیدر پور

رئیس عدلیه بامیان

0707310038

bamyan@moj.gov.af

20

برجان

سرپرست ریاست عدلیه خوست

0706740420

khost@moj.gov.af

21

مستوخان

رئیس عدلیه ننگرهار

0700608091

nengarhar@moj.gov.af

22

گلاب محمد خطیر

رئیس عدلیه زابل

0775832101

zabul@moj.gov.af

23

احمدخان احمدی

رئیس عدلیه ارزگان

0705533175

urozgan@moj.gov.af

24

عزیزالله بصیر

رئیس عدلیه نیمروز

0799354797

nimroz@moj.gov.af

25

عبدالجبار راجی

رئیس عدلیه غور

0795020264

ghor@moj.gov.af

26

حمیدالله عاصم

سرپرست ریاست عدلیه بادغیس

0779479401

badghis@moj.gov.af

27

سید رفیع الله صفوی

رئیس عدلیه سمنگان

0775505069

samangan@moj.gov.af

28

عبدالمجید لایق

رئیس عدلیه پنجشیر

0700837702

panjsher@moj.gov.af

29

سیف الرحمن بلال

رئیس عدلیه کاپیسا

0774002004

kapisa@moj.gov.af

30

محمد عمر عمرزاده

رئیس حقوق کابل

0700049548

kabul@moj.gov.af

31

عبیدالله الکوزی

رئیس عدلیه لغمان

0795167373

laghman@moj.gov.af

32

عبدالعلی شریعتی

رئیس عدلیه سرپل

0799388908

sarepul@moj.gov.af

33

محمد امین صالح

رئیس عدلیه وردگ

0775817510

wardak@moj.gov.af

34

تاج محمد غفوری

رئیس عدلیه کندز

0777771520

konduz@moj.gov.af