خبرنامه ها - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

خبرنامه ها

کمپاین ویژۀ سه ماهه منع خشونت علیه زنان در هفت ولایت کشور، امروز پایان یافت.

کابل- دوشنبه  30 حوت 1395

 

وزارت عدلیه، 1685 برنامۀ آگاهی دهی حقوقی را برای (865.298) تن از شهروندان کشور در ماه جدی امسال راه اندازی کرده بود و این کمپاین امروز مؤفقانه به پایان رسید.

این کمپاین برای سه ماه (جدی تا حوت) در هفت ولایت های کشور (کابل، بلخ، کندز، هرات، بامیان، بدخشان و ننگرهار)، برگزار شده بود.

کمپاین ویژۀ منع خشونت علیه زنان، برای (3710) تن از متنفذان، معلمان، دانش آموزان مکاتب، دانشجویان پوهنتوهای دولتی و خصوصی، از طریق راه اندازی پارچه های تمثیلی، مسابقه دانش حقوقی از طریق رادیوهای مرکزی و محلی و برنامه های آموزشی، برگزار گردیده است.

این کمپاین در بارۀ حقوق مالی و غیر مالی زن، وکالت، وصایت و قیمومیت ( یکی از چپتر نوت های آگاهی دهی حقوقی)، اجراآت ارگان های عدلی و قضایی، روند محاکمات قضایای مدنی و معرفی اداره های مساعدت‌های حقوقی برای شهروندان، آگاهی دهی حقوقی نمود.

وزارت عدلیه از طریق مکاتب، نواحی شهر و ولسوالی ها، مساجد، پرورشگاه ها، ادارات دولتی، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، پیام‌های کوتاه رادیویی، نشریه‌ها و جراید، آگاهی دهی حقوقی می‌کند.


درخواست ترک تابعیت از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون کاهش یافته است.

مورخ: 29/12/1395

هر چند تعداد درخواست کننده گان ترک تابعیت قبل از سال 1391 کمتر بوده و اما پس از سال 1391 تا 1393، حدوداً 1 هزار تن، درخواست ترک تابعیت کرده اند.

پس از تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون، حدوداً 8 صد تن در سال، درخواست ترک تابعیت کرده اند که با توجه به این، درخواست ترک تابعیت حدوداً دو صد تن در سال، کاهش یافته است.

با این وضع، درخواست‌های کسب تابعیت از دولت افغانستان نیز مطرح شده است؛ از سال 1384 تا 1393، 102 تن از شهروندان خارجی، درخواست کسب تابعیت از دولت افغانستان کرده اند.

در سال‌های 1394 و 1395، 27 تن درخواست کسب تابعیت کرده اند.

بسیاری از درخواستی‌های ترک تابعیت افغانستان از سوی شهروندانی مطرح می‌شود که در ایران به سر می برند؛ بسیاری از این درخواست کننده گان می‌گویند که به منظور کسب تابعیت کشورهای دیگر، لازم می‌دانند تا ترک تابعیت از افغانستان کنند؛ زیرا قوانین برخی کشورها، تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد. اما درخواستی‌های کسب تابعیت افغانستان، بیشتر از سوی شهروندان کشورهایی مطرح می‌شود که در همسایه‌گی با افغانستان قرار دارد؛ دلیل بسیاری از درخواست کننده گان تابعیت افغانستان، ازدواج با شهروندان افغانستان است.