اطلاعیه در باره‌ی استخدام 420 بست کارکنان خدمات ملکی وزارت عدلیه؛

شارت لیست 420 بست مسلکی مربوط به وزارت عدلیه تا هنوز آغاز نگردیده است. قرار است شارت لیست این بست‌ها در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به زودی آغاز گردد
گفتنی است که وزارت عدلیه، 420 بست خالی کارکنان خدمات ملکی خویش را به اعلان گذاشته بود که ثبت نام این بست‌ها در 18 حمل امسال به پایان رسید.