اطلاعیۀ مهم و فوری

به اطلاع تمامی نهادهای اجتماعی مقیم ولایت کابل که از طریق وزارت عدلیه جواز فعالیت اخذ نموده اند و فعالیت‌های خویش را به موقع به وزارت گزارش داده اند، رسانیده می‌شود که پس از برگزاری انتخابات میان هم، 25 تن از نماینده‌های شان را از تاریخ 22 الی 24 حمل 1398، رسماً به وزارت عدلیه معرفی و اعزام نمایند تا از طریق این اداره، برای اشتراک در لویه جرگه مشورتی صلح معرفی گردند.