وزارت عدلیه به همکاری وزارت اقتصاد، برنامه آگاهی‌دهی از اهداف انکشاف پایدار را برگزار نمود

چهارشنبه، 22 حوت 1397

وزارت عدلیه جمهوری ا.ا به همکاری وزارت اقتصاد، برنامه آگاهی‌دهی از اهداف انکشاف پایدار و تعهدات دولت افغانستان مبنی بر انطباق‌دهی برنامه‌های حکومت با اهداف انکشاف پایدار و تطبیق آن و نقش مؤثری اهداف مذکور در فراهم‌سازی زمینه‌های بهتر رفاه و آسایش جمعی را برگزار نمود.

در این برنامه که جمع کثیری از رؤسا و کارمندان وزارت عدلیه اشتراک نموده بودند، موضوعات چون: تفاوت‌های اهداف انکشاف پایدار و اهداف انکشاف هزاره، اهداف هفده گانه انکشاف پایدار، تمرکز اهداف انکشاف پایدار، اهمیت اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان، چالش‌های موجود در تطبیق اهداف انکشاف پایدار در افغانستان و مراحل تطبیق آن، ساختار اهداف انکشاف پایدار- افغانستان... و سایر موارد، مورد بحث قرار گرفت.

در سال 2015 نمایندگان 193 کشور جهان گرد هم آمدند و به منظور جلوگیری از قحطی، خشک‌سالی، جنگ، آفت‌ها و فقر که بخش عظیمی از جهان را زیر تاثیر آورده است، برنامه مشترک اهداف انکشاف پایدار را ایجاد نمودند تا پاسخگوی مشکلات جهان باشد.

اهداف انکشاف پایدار یک چارچوب برای انکشاف جهانی است که برای سال های 2015 الی 2030 ترتیب گردیده است. پیش از این، اهداف انکشافی هزاره (MDG) یا برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای انکشاف متوازن کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته، وجود داشت که تا سال 2015 تطبیق گردید.

عمده ترین اهداف انکشاف پایدار را، محو فقر، از بین بردن گرسنگی، زندگی صحت‌مند، آموزش باکیفیت، تساوی جنسیتی، آب پاک و بهداشت، انرژی پاک و ارزان، کار مناسب و رشد اقتصادی، صنعت- نوآوری و زیرساخت‌ها، کاهش نابرابری، شهرها و جوامع پایدار، تولید و مصرف مسوولانه، اقدامات برای اقلیم، زندگی روی زمین، صلح/ عدالت و نهادهای نیرومند و مشارکت برای اهداف تشکیل میدهد.