وزارت عدلیه با برگزاری " نخستین کنفرانس ملی وضعیت شناسی جایگاه زنان در افغانستان " از 8 مارچ، روزجهانی زن، بزرگداشت نمود.

16 حوت 1397

در کنفرانسی که به منظور بزرگداشت از روز جهانی زن از سوی وزارت عدلیه در کابل برگزار گردیده بود، شماری از مقام های عالی رتبه دولتی، نمایندگان سفارت های مقیم کابل و نهادهای بین المللی، استادان، محققان کشور و فعالان حقوق زن اشتراک داشتند.

کنفرانس ملی وضعیت شناسی جایگاه زنان در افغانستان نخستین نشستی بود که به پیشواز از هشت مارچ، روز جهانی زن با رویکرد متفاوت برگزار گردید. در پنل اول این نشست، مقامات عالی رتبه حکومتی درباره کارکردهای ادارات خود در جهت تقویت جایگاه زنان صحبت کرده و به پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ گفتند.

در پنل دوم، 4 نویسنده از 10 نویسنده مقالات برتر، یافته های تحقیق خود را در رابطه با جایگاه زنان در افغانستان با اشتراک کنندگان شریک ساختند. قابل ذکر است که از میان 60 مقاله علمی-تحقیقی ارسالی به دبیرخانه کنفرانس ملی وضعیت شناسی جایگاه زنان در افغانستان، 10 مقاله برتر شناخته شد و از این میان، 3 مقاله مستحق جوایز گریدند.

وزیر عدلیه کشور در این نشست ضمن قدردانی از داکتر زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه برای برگزاری این کنفرانس، گفت: حضور زنان در سطوح بلند مدیریتی این وزارت نه تنها سمبولیک نمی باشد بلکه آنها به شایستگی به موقف خود دست یافته اند و در بسیاری موارد از وزارت عدلیه به خوبی نمایندگی می کنند. وی هم چنان تعهد نمود که فرصت های بیشتری را برای زنان در اداره های حقوق و سایر بخش ها ایجاد نماید.

داکتر میرویس بلخی، وزیرمعارف کشور نیز برگزاری این کنفرانس را ابتکاری موثر برای جامعه عنوان کرد و از دستاوردها و اقدامات وزارت معارف برای تقویت جایگاه زنان یادآور شد. در ادامه خانم سپوژمی وردک معین پالیسی وزارت زنان و خانم انیسه رسولی، رییس عمومی محکمه استیناف مبارزه با جرایم سنگین از کارکردهای ادارات خود درباره زنان صحبت کردند.

درپایان داکتر زکیه عادلی،  معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ضمن قدردانی از حضور مهمانان و زحمات همکاران، مهم ترین اهداف برگزاری کنفرانس را چنین برشمرد: 1-فراهم آوری زمینه ی پاسخگویی مسوولین و مقامات حکومتی در خصوص کارکردهای خود برای تقویت جایگاه زنان در افغانستان 2-افزایش انگیزه علاقه مندان تحقیق در حوزه زنان 3-آسیب شناسی علمی جایگاه زنان در افغانستان 4-تولید و نشر مجموعه مقالات با هدف ایجاد یک اثر علمی-تحقیقی ماندگار.

قابل یادآوری است مقالات برتر در ویژه نامه ای به همین منظور به چاپ خواهد رسید و در اختیار علاقمندان و محققان قرار خواهد گرفت