وزارت عدلیه فراغت 10 تن از کارمندان این وزارت را که از مقطع لیسانس یکی از دانشگاه‌های کابل سند لیسانس به‌دست آورده بودند، تجلیل نمود.

 12 حوت 1397

وزارت عدلیه به ادامه برنامه‌های قبلی خویش در عرصه‌ی ارتقای ظرفیت مسلکی و مدیریتی کارمندان این وزارت؛ امروز از فراغت 10تن از این کارمندان که از مقطع لیسانس یکی از دانشگاه‌های کشور فراغت حاصل کرده بودند،  باحضور معین مالی و اداری، رؤسای شماری از ادارات وزارت عدلیه، کارمندان و مهمانان تجلیل به عمل آورد.

وزارت عدلیه متعهد به ارتقای ظرفیت کارمندان در تمام سطوح اداری است.