دیدار و گفتگوی دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور با رییس عمومی پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان (JSSP) در افغانستان؛

 7 حوت 1397
جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور، رییس پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان را پس از چاشت دیروز در دفتر کارش به حضور پذیرفت.

در این دیدار، دو طرف در باره‌ی مدیریت سیستم ثبت قضایا، پلان‌های آینده وزارت عدلیه، مسایل مرتبط به تقنین و سایر موارد مهم، بحث و گفتگو نمودند.