دیدار و گفتگوی دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه با رییس بخش حاکمیت قانون یوناما؛

1 حوت 1397

جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور، خانم رومانا شویگر، رییس بخش حاکمیت قانون یوناما را پس از چاشت امروز در دفتر کارش به حضور پذیرفت.

در این دیدار، دو طرف روی قانون شوراها و جرگه ها و سایر موارد مورد علاقه بحث و گفتگو نمودند.