کمیتۀ مبارزه با فساد اداری وزارت عدلیه تدویر جلسه نمود

8 دلو 1397

کمیتۀ مبارزه با فساد اداری وزارت عدلیه، به ریاست جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، نشستی را به منظور بررسی پیش نویس «پلان تطبیقی مبارزه با فساد اداری برای سال 1398» برگزار کرد.

در این نشست، پیش نویس پلان تطبیقی مبارزه علیه فساد اداری از سوی این کمیته به وزیر عدلیه کشور پیش‌کش گردید. پس از بحث و گفتگو در این زمینه، وزیر عدلیه برای انکشاف و تطبیق هر چه بهتر این پیش نویس، به این کمیته، هدایت‌های لازم داد.

از سویی هم رییس پالیسی و پلان وزارت عدلیه که سکرتریت این کمیته را به عهده دارد؛ پنج شاخص جدید را نیز در راستای مبازه با فساد اداری با هم‌کاری اعضای این کمیته شامل اولویت‌های پلان کاری سال 1398 این وزارت نمود.

این کمیته شامل رؤسای انستیتیوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی- حقوقی، ریاست عمومی قضایای دولت، ریاست عمومی حقوق، ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی، ریاست تفتیش داخلی، ریاست انسجام، بررسی و ثبت جمعیت‌ها واحزاب سیاسی و ریاست پالیسی و پلان با حضورداشت جامعه مدنی (اداره دیده بان شفافیت)، دفتر حمایت سکتور عدلی (JSSP) و دفتر همکاری‌های کشور آلمان (GIZ) می‌باشد.