وزیر عدلیه با رییس عمومی سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) دیدار و گفتگو کرد

3 دلو 1397

جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا و رییس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان با لورینس هارت، رییس عمومی سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار، دو طرف روی پیش‌رفت‌های کاری در خصوص مبارزه با قاچاق انسان و نشست‌های آگاهی‌دهی مبارزه با این پدیده در همکاری با نهادهای کمک کننده تاکید کردند.

در کنار این، دوطرف برای شریک‌ساختن اندوخته‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های مبارزه با قاچاق انسان، برنامه‌های طویل‌المدت آینده، بلند بردن ظرفیت کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان نیز تاکید کردند.

در پایان این دیدار، رییس سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) بر همکاری‌های بیشتر، با وزارت عدلیه تاکید کرد.