داکتر زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه از ریاست عدلیه ولایت سمنگان دیدار نمود

داکتر زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ج.ا.ا، با هییت همراه خویش به ولایت سمنگان سفر نموده و از ریاست عدلیه در آن ولایت دیدار و بررسی همه‌جانبه نمودند. هم‌چنان، ایشان وعده سپردند که به مشکل‌های موجود در آن ریاست، رسیدگی خواهد شد.