سید جعفر مصباح به ‌عنوان رییس عدلیه ولایت جوزجان به کارمندان این ریاست معرفی گردید.

داکتر زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ج.ا.ا، با هییت همراه خویش به‌منظور معرفی رییس جدید عدلیه ولایت جوزجان (سید جعفر مصباح) و دیدار و بررسی از ریاست عدلیه در آن ولایت، به ولایت جوزجان سفر کرد. وی ضمن ارزیابی از کارکرد کارمندان این ریاست، در راستای حل مشکلات ترانسپورتی مرکز اصلاح و تربیت اطفال وعده همکاری سپردند. هم‌چنان در جلسه معرفی رییس جدید عدلیه که در مقام ولایت صورت گرفت، مقام ولایت جوزجان درباره همکاری با این ریاست وعده همکاری همه‌جانبه سپرد.