امین الله امین به‌عنوان رئیس عدلیه ولایت بلخ به کارمندان این ریاست معرفی گردید.

داکتر زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ج.ا.ا، با هیئت همراه خویش به ولایت بلخ سفر نموده و امین الله امین را به‌عنوان رئیس جدید عدلیه ولایت بلخ به کارمندان این ریاست رسمآ معرفی کرد. 

در این سفر کاری ایشان ضمن بازدید از ادارات وزارت عدلیه در آن ولایت، اجراآت کاری و مشکلات موجود را از نزدیک مشاهده کرده و در جهت بهبود، نظریات و پیشنهادات رئیس و کارمندان را استماع نمود. هم‌چنان والی محترم ولایت درباره همکاری مؤثر با ریاست عدلیه، تعهد همه‌جانبه سپرد.