محمد عمر عمرزاده به‌عنوان رئیس عدلیه ولایت پروان به کارمندان این ریاست معرفی گردید.

داکتر زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ج.ا.ا، با هیئت همراه خویش از ریاست عدلیه ولایت پروان بازدید و بررسی همه‌جانبه نموده، محمد عمر عمرزاده را به عنوان رئیس جدید ولایت پروان به کارمندان این ریاست معرفی کرد.