دیدار و گفتگوی وزیر عدلیه با پیری مایدون سفیر اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان؛

 14 قوس 1397
دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور امروز با آقای پیری مایدون سفیر اتحادیه‌ی اروپا در باره‌ی بازنگری و تداوم همکاری‌های اتحادیه‌ی اروپا در عرصه‌ی عدالت و مبارزه با فساد در افغانستان دیدار و گفتگو نمود. 
در این دیدار، همچنان در رابطه به موضوع‌هایی چون تأمین عدالت، حاکمیت قانون و ثبات در کشور بحث و گفتگو گردید و دو طرف به تدوام همکاری‌های بیشتر شان در این زمینه‌ها، تأکید کردند.