برنامۀ آگاهی‌دهی از فرصت‌های شغلی، برای محصلین دانشگاه خصوصی جهان برگزار گردید

 17 قوس 1397

به منظور افزایش حضور زنان در وزارت عدلیه ج.ا.ا، ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی و آمریت جندر این وزارت، برنامۀ آگاهی‌دهی از سهولت‌های فراهم شده برای جذب فارغین اناث در بست‌های خالی و به خصوص بست‌های مساعدت‌های حقوقی را، برای محصلین دانشگاه خصوصی جهان، برگزار نمودند.

در این برنامه‌ که به همکاری مالی و تخنیکی موسسه عدالت برگزار گردید، 100 تن از محصلین اناث سال اخیر پوهنځی‌های حقوق و شرعیات این دانشگاه شرکت نموده بودند.