متخصص ارشد روان‌شناسی به منظور ارتقای ظرفیت روان‌شناسان مراکز اصلاح فراهم می‌شود.

دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، خانم لیلا شوارتز دکتر روان‌شناسی از پوهنتون/دانشگاه بوستون آمریکا را به حضور پذیرفت. در این دیدار، وزیر عدلیه کشور در باره‌ی وضعیت مراکز اصلاح و ضرورت ارایه‌ی خدمات روان درمانی برای اطفال متخلف از قانون بحث و گفت‌وگو نمود. خانم لیلا که تجربه‌ی کار با اطفال متخلف از قانون در آمریکا را دارد، وضعیت مراکز اصلاح و تربیت اطفال افغانستان را خوب توصیف نموده و در عرصۀ ارایه‌ی خدمات روان درمانی برای اطفال متخلف از قانون و بلند بردن توانایی‌های مسلکی روان‌شناسان مراکز اصلاح، ابراز آماده‌گی کرد

وزیر عدلیه در باره‌ی اهمیت ارایه‌ی خدمات روان درمانی برای اطفال متخلف از قانون در افغانستان تأکید نموده و از اعلام همکاری‌ خانم لیلا در این عرصۀ، سپاس‌گزاری نمود.
گفتنی است که هم اکنون تعدادی از روان‌شناسان در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر افغانستان مصروف ارایه‌ی خدمات روان درمانی اند.