پیام گرامی‌داشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان

ومِن اَياتهِ أن خَلق لَكٌم مِن أنفسكم أؤواجاً لِتَسكٌواِليها وجعل بينَكم مودّة ورحمة اِن في ذلك لَاياتِ لقوم يتفكرون.

ترجمه: از نشانه‌های قدرت اوست که برای‌تان از جنس خودتان همسران آفریده تا با ایشان آرامش یابید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد، در این عبرت‌های است برای مردم که تفکر میکنند.

(سوره روم آیه 21)

در 17 دسمبر سال 1999 در مجمع عمومی، سازمان ملل متحد 25 نوامبر به عنوان روز بین‌المللی محو خشونت علیه زن، اعلان گردید. این روز در حقیقت سال‌روز قتل بی‌رحمانه‌ای سه خواهر در امریکای لاتین می‌باشد که به خاطر فعالیت‌های سیاسی‌شان علیه دیکتاتوری، ظلم و خشونت (25 نوامبر1960 ) به شکل وحشیانه کشته شده اند.

 این سه زن سمبول مقاومت در مقابل خشونت و مبارزه برای آزادی و احترام به حقوق بشر شناخته شده و همه ساله از این روز در سراسر جهان گرامی‌داشت صورت می‌گیرد.

در افغانستان از این روز در حالی گرامی‌داشت صورت می‌گیرد که روزانه، مردم خسته‌ای این سرزمین شاهد ده‌ها نوع خشونت در منزل، محل کار و اجتماع می‌باشند.

پدیده‌ی جنگ و ناامنی، بی‌سوادی، بی‌کاری، نبود بهبود وضعیت معیشتی و بهداشتی، رو آوردن جوانان به مواد مخدر فقر و تنگ‌دستی و بلآخره ده‌ها مورد دیگر است که دست به دست هم داده اند و هیزم بیشتر بر آتش عرف و سنت‌های ناپسندیده در کشور ریخته و خشونت‌ها را دامن زده اند. با آنکه در جریان سال‌های اخیر فعالیت‌های چشم‌گیری جهت بهبود وضعیت زنان، جلوگیری و کاهش خشونت‌ها صورت گرفته اما بسنده و کافی نبوده و از مردم بیشتر قربانی می‌گیرد.

زنان در هر کجای که استند بیشترین مشکلات و مشقات را متحمل می‌شوند. لذا باید نقش آنها چه به‌عنوان یک خانم خانه و یا شاغل در بیرون از منزل ارزش داده شده و به آنان همانند مردان با دید یکسان برخورد شود.

خشونت و بد رفتاری با زنان در تضاد کامل با مقام و کرامتی است که خداوند (ج) به نوع آدمی بخشیده است.

پس! این مکلفیت همه‌ی ما است که در تغییر فرهنگ زن‌ستیزی تلاش نماییم و در هر جا و هر مقامی که هستیم برای محو خشونت علیه زن تلاش نموده و از خانواده ی خود آغازکنیم ..........

خشونت علیه زن  نشانه ضعف شخصیت انسان است، از خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران جلوگیری کنید!